Asfalt przyszłości prosto z Lublina

Pracownicy Zakładu Chemii Polimerów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali nowatorską metodę produkcji asfaltu odpornego na nacisk i wysokie temperatury.

Asfalt przyszłości prosto z Lublina

Asfalt to materiał pochodzenia naturalnego lub otrzymywany jako jedna z frakcji przerobu ropy naftowej stosowany głównie do budowy nawierzchni dróg. Z chemicznego punktu widzenia jest to mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów łańcuchowych, cyklicznych oraz heterocyklicznych[1].

O jakości asfaltu decydują parametry takie jak: temperatura mięknięcia, ciągliwość, stopień penetracji, czy łamliwość[1], a więc typ chemiczny użytej do produkcji asfaltu ropy naftowej oraz rodzaj zastosowanej technologii jej przeróbki [2].

Metody produkcji asfaltu sprowadzają się do przeróbki pozostałości po destylacji ropy naftowej i oparte są na skoncentrowaniu ciężkich składników zawartych w ropie (na drodze destylacji lub ekstrakcji) bądź na zwiększeniu zawartości tych składników poprzez konwersję (w wyniku utlenienia pozostałości po destylacji ropy)[2].

W Polsce nawierzchnie dróg pokrywa się głównie asfaltami utlenionymi[2]. Obecnie naukowcy poszukują nowych technologii pozwalających na produkcję asfaltów o większej odporności na zmęczenie, spękanie czy starzenie. W 2013 roku firma STRABAG opublikowała informację o pierwszych próbach produkcji asfaltów modyfikowanych polimerami z dodatkiem gumy. Opracowana przez TPA oraz Politechnikę Warszawską technologia opierała się na zastosowaniu w procesie produkcji od 15-18% materiału gumowego, co przekładało się na polepszenie końcowych parametrów powstałej mieszanki[3].

Obecnie na Polskim i światowym rynku istnieje kilka rodzajów asfaltów modyfikowanych polimerami i/lub gumą[4]. Jednakże prace nad tego typu materiałami nadal trwają, czego najlepszym przykładem jest niedawne doniesienie o opracowaniu nowej, nowatorskiej metody produkcji asfaltów modyfikowanych polimerami przez pracowników Zakładu Chemii Polimerów Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie[5].

Opracowana przez naukowców z UMCS technologia polega na wprowadzaniu do mieszanki bitumicznej polimeru w podwyższonej temperaturze. Metoda pozwala na uzyskanie asfaltu odpornego na koleinowanie (po nacisku powraca do pierwotnej postaci) i na zmiany temperatur oraz co najważniejsze nie wymaga stosowania skomplikowanej aparatury w odróżnieniu od obecnie stosowanych technik produkcji[5].

Technologią lubelskich chemików już interesują się lokalne firmy z branży drogowej. Współpraca naukowców z lubelskimi przemysłowcami miałaby zaowocować budową wytwórni asfaltu oraz laboratorium, a produkowana mieszanka mogłaby być sprzedawana innym firmom. Jednakże na realizację projektu potrzeba funduszy[5].

W tym samym artykule znajduje się informacja o kolejnym wynalazku zgłoszonym przez tych samych naukowców do Urzędu Patentowego. Tym razem patent dotyczy technologii produkcji asfaltu modyfikowanego gumą. Dodatkową zaletą tej metody jest jej aspekt ekologiczny polegający na wykorzystaniu odpadów z  recyklingu opon[5].

  1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Asfalt
  2. http://www.nw.pwr.wroc.pl/~niczke/wyklady/Otrzymywanie_asfaltow.pdf
  3. http://www.strabag.pl
  4. http://lotosasfalt.pl/PL/asfalty_modyfikowane.html
  5. http://www.kurierlubelski.pl 

Opracowała: Ilona Sadok

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*