Bezpieczniejsze i tańsze metody ekstrakcji metali

W przyrodzie można znaleźć wiele przykładów reakcji chemicznych polegających na transformacji, które zachodzą w materii w stanie stałym. Minerały, znalezione głęboko pod ziemią czy na powierzchni skorupy ziemskiej, ulegają takim reakcjom w odpowiednich warunkach środowiskowych. Tego samego nie można powiedzieć o chemii syntetycznej, wykorzystywanej na skalę przemysłową.

Bezpieczniejsze i tańsze metody ekstrakcji metali

Metody stosowane w fabrykach produkujących środki farmaceutyczne oraz w zakładach przetwórstwa rud metali, gdzie metale szlachetne wyodrębniane są z wydobywanych minerałów, często opierają się na reakcjach w roztworach – mieszanie soli lub skał z dużą ilością, często bardzo toksycznych lub żrących, płynów. Rozpuszczalniki te, oprócz tego, że często są drogie, żrące i szkodliwe dla środowiska, mogą być także niestabilne, wręcz wybuchowe.

Obecnie, zespół naukowców kierowanych przez Tomislava Friščić’a, profesora Uniwersytetu McGill, pracuje nad nowym podejściem do syntezy chemicznej i przetwórstwa minerałów opartych na chemii ciała stałego i inspirowanych przykładami z natury. Na 23 Kongresie i Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowej Unii Krystalografii, która odbyła się w dniach: 5-12 sierpnia 2014 roku w Montrealu, Friščić opisuje niektóre ze swych niekonwencjonalnych sposobów oraz, jak obiecuje, lepsze, bezpieczniejsze i mniej kosztowne metody ekstrakcji metali z rud mineralnych.

„Chemia ciała stałego umożliwia pozyskiwanie tych materiałów znacznie łatwiej i taniej, bez użycia agresywnych rozpuszczalników lub wysokich temperatur” mówi Friščić.

Niektóre z jego ulubionych technik laboratoryjnych obejmują rozcieranie materiałów ze stalowymi kulkami i pozostawienie reagentów na kilka dni w bagnistym, podmokłym powietrzu. „Staramy się naśladować to, co robi natura” dodaje Friščić.

  1. American Institute of Physics (AIP),Solid-state chemistry: Safer and much cheaper methods for extracting metals. ScienceDaily, 7 August 2014
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140807121442.htm

Opracowała: Agnieszka Krawczyk

Korekta: Julia Szpakowska

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*