Bierne wdychanie dymu tytoniowego

Odnotowano znaczny wzrost wskaźników substancji rakotwórczych u osoby niepalącej podróżującej wraz z palaczem. Pomiaru dokonano po jednej godzinie wspólnej jazdy. Stężenie toksyn w moczu osoby niepalącej znacznie przekraczało dopuszczalne normy. Wskazuje to na poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi będących biernymi palaczami. Do takich wniosków doszli badacze z UC San Francisco.

Bierne wdychanie dymu tytoniowego

Rys.1 Niedopałek papierosowy

U niepalącego pasażera wzrósł znacząco poziom takich niebezpiecznych związków chemicznych jak butadien, akrylonitryl czy benzen. Normy zostały przekroczone także dla czynników metylujących oraz tlenku etylenu. Ta grupa toksycznych substancji chemicznych „jest zaliczana do najważniejszych pośród tysięcy związków występujących w dymie tytoniowym, które wywołują najpoważniejsze schorzenia u palaczy,” stwierdził Neal L. Benowitz. Jest on profesorem medycyny, bioinżynierii oraz nauk terapeutycznych na UCSF. Pracuje również jako dyrektor oddziału farmakologii klinicznej w San Francisco General Hospital and Trauma Center.

„Nasze badania jako pierwsze zajmują się pomiarem stężenia substancji chemicznych, na których działanie narażeni są bierni palacze,” powiedział Benowitz. „Bierni palacze to osoby wdychające mimowolnie powietrze w obecności palacza. Powietrze to zawiera wiele potencjalnie szkodliwych i niebezpiecznych związków. Mogą one odpowiadać za liczne choroby powiązane z układem krwionośnym i sercem, jak także płucami. Mają również wpływ na zachorowalność na nowotwory.”

Naukowcy opublikowali swoje wyniki badań w czasopiśmie Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention. Jest ono wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Badań nad Nowotworami.

Badanie zostało oparte na wynikach od 14 osób niepalących. Siedziały one na prawym tylnym siedzeniu samochodu. Palacz zajął miejsce kierowcy. Badanie trwało jedną godzinę. W tym czasie palacz wypalał trzy papierosy. Dodatkowo, przednie i tylne okna zostały uchylone na około 10 centymetrów.

Bezpośrednio przed ekspozycją na dym i po ośmiu godzinach od niej, pobrano mocz od osób niepalących. Następnie naukowcy analizowali biomarkery dziewięciu różnych związków chemicznych znajdujących się w dymie tytoniowym. Substancje te są odpowiedzialne za różne choroby nowotworowe, sercowo-naczyniowe oraz schorzenia układu oddechowego. Siedem biomarkerów wykazało znaczny wzrost poziomu szkodliwych substancji po wystawieniu na działanie dymu osób niepalących.

Bierne wdychanie dymu tytoniowego1 Rys.2 : Benzen w postaci stałej

„To wyraźnie pokazuje, że bierne palenie jest dużym problemem. Przed dymem papierosowym powinny być szczególnie chronione dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z uprzednio zdiagnozowanymi chorobami serca czy astmą,” stwierdził jeden z naukowców – Gideon Heleny.

Naukowcy zaznaczają, iż badanie może nie być w całości zgodne z rzeczywistością. Nieruchomy pojazd wykorzystany w testach zapewniał znacznie mniejszą wentylację niż jadący samochód.

„Niemniej jednak testy odbyły się w warunkach zbliżonych do wykonywanych poprzednio. Wykorzystywano zamknięte pojazdy oraz testowano różne warianty wyłączonej wentylacji wewnątrz,” stwierdził Heleny. „Dlatego też uważamy, że poziom ryzyka dla niepalących, który został zaprezentowany w opracowaniu badania, jest w dużej mierze realistyczny.”

  1. Gideon St. Helen, Peyton Jacob III, Margaret Peng, Delia A. Dempsey, S. Katharine Hammond, and Neal L. Benowitz.Intake of Toxic and Carcinogenic Volatile Organic Compounds from Secondhand Smoke in Motor Vehicles.Cancer, Epidemiology, Biomarkers & Prevention, November 2014 DOI:1158/1055-9965.EPI-14-0548
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141114090003.htm

Opracował: Karol Madejczyk

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*