Czy depresja jest chorobą zakaźną?

Doktor Turhan Canli zaproponował ponownie rozpatrzenie ciężkiego zaburzenia depresyjnego (MDD) jako choroby zakaźnej. W opublikowanym na łamach Biology of Mood & Anxiety Disorders artykule, sugeruje że depresja może być skutkiem pasożytniczego, bakteryjnego lub wirusowego zakażenia. Przedstawia przykłady, w których opisuje możliwości wpływu mikroorganizmów na etiologię MDD.

Czy depresja jest chorobą zakaźną

Rys.1 Stary człowiek w smutku, obraz Vincenta van Gogh

MDD pozostaje niezwykle rozpowszechnionym schorzeniem. Choroba ta dotyka od 15 do 20 procent populacji, na różnych etapach życia. Przyczyny tego zaburzenia nie są nadal poznane. Dla naukowców ich odkrycie jest niezwykle ważne. Pozwoli to wprowadzić nowe metody leczenia depresji.

„Biorąc pod uwagę historię badań nad MDD, proponuję zakwalifikować depresję jako pewną formę choroby zakaźnej,” powiedział dr Canli. Jest on dyrektorem w Stony Brook’s SCAN Center, członkiem Program in Neuroscience oraz starszym wykładowcom w Center for Medical Humanities, Compassionate Care and Bioethics.

„Przyszłe badania powinny skoncentrować się na wyszukiwaniu potencjalnych patogenów, które mogłyby być ewentualną przyczyną powstawania MDD.” W artykule doktor Canli przedstawia trzy argumenty, które przemawiają za ponownym zakwalifikowaniem tej choroby.

Po pierwsze u pacjentów z MDD występuje znaczna utrata energii oraz wigoru. Ponadto wartości wielu biomarkerów wskazują na zakaźne pochodzenie depresji.

Po drugie, naukowiec wskazuje przykłady pasożytów, bakterii oraz wirusów, które przy oddziaływaniu z organizmem ludzkim mają wpływ na stan emocjonalny oraz zachowanie osób chorych.

Po trzecie, dr Canli stworzył koncepcję ludzkiego ciała jako ekosystemu dla zróżnicowanych mikroorganizmów i drobnoustrojów. Dodatkowo odwołuje się do roli genetyki w występowaniu zaburzeń i chorób.

Doktor Canli sugeruje, że kolejnym ważnym krokiem będzie przeprowadzenie badań na dużą skalę. Opierając się o stworzone przez siebie punkty będzie analizował dokumentację pacjentów z depresją oraz starał się powiązać zaburzenia psychiczne z zakażeniami wywołanymi przez patogeny.

  1. Turhan Canli.Reconceptualizing major depressive disorder as an infectious diseaseBiology of Mood & Anxiety Disorders, 2014; 4 (1): 10 DOI: 1186/2045-5380-4-10
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141114124307.htm

Opracował: Karol Madejczyk

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*