Genom muchy może poprawić ludzkie zdrowie

Mucha domowa na całym świecie uważana jest za szkodnika, ale jej genom może dostarczyć informacji, które poprawią nasze życie. Genom muchy został poddany sekwencjonowaniu i analizie przez globalne konsorcjum naukowców i opublikowany w czasopiśmie otwartego dostępu Genome Biology. Działania te mają na celu zrozumienie odporności patogenów oraz wykorzystanie ich do zwalczania szkodników i rozkładania odpadów.

Genom muchy może poprawić ludzkie zdrowie

Rys.1 Musca domestica

Genom ten interesuje naukowców z powodu występowania w nim genów detoksykacji oraz systemu odpornościowego, które są unikalne dla owadów. Mogą być one obiektami dalszych badań, aby pomóc ludziom radzić sobie ze środowiskiem toksycznym i chorobotwórczym.

Mucha domowa (Musca domestica) żyje na ludzkich i zwierzęcych odpadach. Są one ważnym gatunkiem do badań naukowych, ponieważ pełnią rolę reducentów odpadów, jak też są nośnikiem ponad 100 chorób człowieka, w tym tyfusa, gruźlicy oraz pasożytów. Mucha przekazuje jaglicę, sama powodując 6 mln przypadków ślepoty dziecięcej rocznie.

Ponieważ mucha domowa jest tak ściśle zaangażowana w ludzkie procesy, naukowcy mówią iż sekwencjonowanie jej genomu będzie miało znaczenie dla ludzkiego zdrowia, poprzez identyfikację genów, które pozwalają muchom żyć w toksycznych środowiskach.

Główny autor pracy Jeff Scott, z Cornell University, mówi że: „Muchy domowe są fascynującymi owadami dla naukowców w wielu dziedzinach takich jak biologia rozwoju, determinacja płci, immunologia, toksykologia i fizjologia. Ukończony genom będzie fenomenalnym narzędziem dla naukowców w tych dziedzinach i ułatwi szybkie osiągnięcia.”

Konsorcjum naukowców poddało sekwencjonowaniu genomy sześciu żeńskich osobników muchy domowej, tworząc długą sekwencję genomową. Porównano ją do sekwencji genomu Drosophila melanogaster, w celu wskazania na geny, które są unikatowe dla muchy i mogą być kandydatami do dalszych badań.

Porównanie to wykazało, że mucha ma wiele genów bardziej odpornych i o większej różnorodności niż występujące w genomie Drosophila. Zrozumienie, w jaki sposób mucha jest odporna na ludzkie choroby może pomóc naukowcom do opracowania metod leczenia lub stworzenia szczepionki na te choroby.

Genom muchy zawierał również geny detoksykacji, które wytwarzają białka pomagające rozkładać muchom odpady. Informacje o tych genach mogą pomóc nam poradzić sobie z ludzkimi odpadami i poprawić stan środowiska.

  1. Jeffrey G Scott, Wesley C Warren, Leo W Beukeboom, Daniel Bopp, Andrew G Clark, Sarah D Giers, Monika Hediger, Andrew K Jones, Shinji Kasai, Cheryl A Leichter, Ming Li, Richard P Meisel, Patrick Minx, Terence D Murphy, David R Nelson, William R Reid, Frank D Rinkevich, Hugh M Robertson, Timothy B Sackton, David B Sattelle, Francoise Thibaud-Nissen, Chad Tomlinson, Louis van de Zande, Kimberly Walden, Richard K Wilson, Nannan Liu. Genome of the house fly, Musca domestica L., a global vector of diseases with adaptations to a septic environment. Genome Biology, 2014; 15 (10): 466 DOI: 10.1186/s13059-014-0466-3
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/10/141014085142.htm

Opracował: Karol Madejczyk

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*