Marihuana zrehabilitowana?

Kilka ostatnich badań sugerowało, że palenie marihuany powoduje fizyczne zmiany niektórych rejonów mózgu, jednakże nie udało się wyjaśnić przyczyn i skutków tego zjawiska. Jednakże nowe badania przyniosły odmienne wyniki. Okazuje się, że codzienne zażywanie marihuany, zarówno przez dorosłych jak i młodzież, nie powoduje żadnych fizycznych zmian badanych obszarów mózgu.

marijuana-101796_1920

Biorąc pod uwagę obecne trendy dążące do legalizacji marihuany, ważne jest aby dokładnie zbadać wszystkie zagrożenia wynikające z zażywania tego narkotyku. W związku z tym wykonano liczne badania w poszukiwaniu potencjalnych negatywnych skutków palenia marihuany. Niektóre z nich wykazały, że jej spożycie może powodować zmianę kształtu i wielkości pewnych rejonów mózgu. Autorzy jednej z prac wykonanej w tym kierunku, stwierdzili, że codzienne palenie marihuany wpływa na pogorszenie funkcji poznawczych oraz spadek IQ, mimo braku solidnych dowodów. Zdarzały się również prace, przeczące sobie nawzajem, np. w jednym z artykułów napisano, że palenie marihuany powoduje zmniejszenie pewnych obszarów mózgu, przy czym w innej pracy dla tych samych badanych rejonów, zaobserwowano zwiększenie jego objętości na skutek zażywania tego narkotyku. Warto również zaznaczyć, że większości przypadków nie przyjęto dobrej poprawki na efekty związane ze spożywaniem alkoholu. Otóż powszechnie wiadomym jest, że nadużywanie alkoholu negatywnie wpływa na strukturę mózgu, zarówno na jego wielkość jak i sprawność umysłową.

W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z wpływem codziennego stosowania marihuany na morfologię mózgu, naukowy opracowali system kontrolowanych badań. Badania te w szczególności zostały oparte na porównaniu właściwości fizycznych wielu obszarów mózgu osób palących marihuanę oraz jej niespożywających. Badania przeprowadzono na dwóch grupach wiekowych: dorosłych i młodzieży. Przy tworzeniu grup brano również pod uwagę czynniki takie jak: wiek, płeć, depresja, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, gdyż uważano, że mogą mieć istotny wpływ na otrzymane wyniki.

Skanowanie MRI i analiza statystyczna uzyskanych wyników, nie wykazała istotnych różnic w morfologii mózgu u osób codziennie spożywających marihuanę w stosunku do osób nie zażywających tego narkotyku. Uzyskane wyniki wskazują, że zaobserwowane przez innych naukowców zmiany fizyczne mózgu, mogły wynikać z niedostatecznej kontroli badanej grupy w stosunku do spożywania alkoholu.

1. http://www.iflscience.com/brain/new-study-finds-daily-marijuana-use-not-associated-brain-changes

Opracowała: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*