Nareszcie nazwano najbardziej powszechny minerał na Ziemi

Zespół naukowców pod kierownictwem Olivera Tschaunera (mineraloga z Uniwersytetu w Las Vegas) dopracował definicję najpowszechniej występującego na Ziemi minerału – krzemianu żelazowo-magnezowego o wysokiej gęstości, zwanego od teraz Bridgmanitem. Dodatkowo zdefiniował przybliżone warunki jego formowania się. Badania te odbyły się za pomocą APS (Advanced Photon Source) – źródła promieniowania synchrotronowego, zlokalizowanego w należącym do stanowego Wydziału Energii, Krajowego Laboratorium Argonne.

Nareszcie nazwano najbardziej powszechny minerał na Ziemi

Dotychczasowa wiedza o właściwościach Bridgmanitu była oparta tylko na wynikach badań przeprowadzanych na syntetycznych próbkach. Minerał ten pomimo, że powszechny w naturze (stanowi 38% objętości kuli ziemskiej), jest stabilny tylko na głębokości 660 km pod ciśnieniem ponad 23 GPa. Kiedy zostaje wydobyty z wnętrza Ziemi, niższe ciśnienie przekształca go z powrotem w mniej skondensowane minerały. Z tego powodu, że nikt nie był w stanie zbadać naturalnych próbek czy też nawet udowodnić istnienia tego minerału w przyrodzie, międzynarodowy Związek Mineralogiczny mógł nadać mu nazwę dopiero po opracowaniu wyników badań, które zostały opublikowane 28 listopada 2014 w Science [1]. Za nazwę dla minerału wybrano nazwisko laureata nagrody Nobla i pioniera w badaniach wysokociśnieniowych Percy’ego Bridgmana.

Zespół Tschaunera zbadał fragment meteorytu Tenham (chondrytu L), który rozbił się w Australii w 1879 roku. Poprzednie badania na meteorytach, wykorzystujące transmisyjną mikroskopię elektronową, spowodowały radiacyjne zniszczenia próbek, wskutek czego otrzymano niekompletne wyniki. Dlatego też naukowcy zdecydowali wypróbować nowe metody: niedestrukcyjne mikrozogniskowane promieniowanie X w analizie dyfrakcyjnej i nowatorskie techniki, wykorzystujące detektor obszarowy z szybkim odczytem.

Meteoryty są spadającymi na Ziemię odłamkami, które powstają podczas kolizji asteroid w Układzie Słonecznym. Podczas kolizji dochodzi do szybkiego wytworzenia takich samych ekstremalnych warunków, jakie występują we wnętrzu Ziemi. Sprzyja to powstawaniu Bridgmanitu, który wbudowany w strukturę meteorytów, spada na Ziemię w niezmienionej formie.

Naukowcy mają nadzieję, że analiza Bridgmanitu pozwoli im na lepsze zrozumienie procesów przepływu masy i ciepła w obrębie płaszcza kuli ziemskiej.

  1. O. Tschauner, C. Ma, J. R. Beckett, C. Prescher, V. B. Prakapenka, G. R. Rossman (2014)  Discovery of bridgmanite, the most abundant mineral in Earth, in a shocked meteorite, Science
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141212150159.htm

Opracowała: Emilia Strzałka

Korekta: Karol Madejczyk

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*