Nowa forma polipropylenu

Od lat wiadomo, że polipropylen może przyjmować trzy formy krystaliczne: α, β, γ, a w ostatnim dziesięcioleciu została zidentyfikowana czwarta forma: δ. Polimer został odkryty w 1950r [1]. Od tego czasu, zdobył szeroką popularność jako indywidualny polimer oraz w połączeniu z innymi tworzywami sztucznymi,  tworząc szeroką gamę produktów począwszy od krzeseł i dywanów aż do pieluch.

Teraz badacze z Francji znaleźli piątą postać krystaliczną: ε. Jeżeli ε-iPP (izostrukturalny polipropylen: wszystkie grupy metylowe polimeru znajdują się po tej samej stronie łańcucha) zostanie lepiej scharakteryzowany i opracowana zostanie metoda syntezy, może znaleźć zastosowanie przemysłowe jako dodatek do lekkich kompozycji iPP.

Formy α, β, γ mają inne właściwości i przez to są wykorzystywane przemysłowo na różne sposoby. Chemik Bernard Lotz (National Center for Scientific Research – CNRS i University of Strasbourg, Francja) jest osobą, która odkryła i scharakteryzowała piątą formę krystaliczną używając mikroskopii elektronowej i dyfrakcji elektronowej [2].

Lotz znalazł kryształy ε w próbce o wadliwej strukturze, gdzie niektóre grupy metylowe były po złej stronie łańcucha. Stefano Valdo Meille (Polytechnic University of Milan, Włochy) twierdzi, że: „Nowy polimer nie został jeszcze pożądanie scharakteryzowany”. Mimo to podziela pogląd Lotza, że wadliwa struktura jest najprawdopodobniej kluczowym czynnikiem w tworzeniu tej formy krystalicznej.

Edwin L. Thomas (Rice University, USA) mówi, że: „Ta praca jest próbą sił dla strukturalnego modelowania i analizy dyfrakcyjnej pojedynczych kryształów. Fakt,  że kryształ jest około 10% mniej gęsty, niż którakolwiek forma krystaliczna iPP oraz nawet 2% mniej gęsty, niż w fazie bezpostaciowej ma oczywiste skutki w odniesieniu do właściwości”. Niezależnie od mniejszej gęstości struktura ε wniesie nowy, lżejszy iPP na rynek.

  1. Eng. News1987: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cen-v065n010.p030 
  2. Macromolecules 2014: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ma5009868?source=cen
  3. http://cen.acs.org/articles/92/i45/Polypropylene-Found-New-Form.html

Opracował: Łukasz Kurach

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*