Nowa technika wykrywania receptorów w terapii przeciwnowotworowej

Grupa naukowców z Dartmouth opracowała nową technikę obrazowania fluorescencyjnego. Pozwala ona na dokładniejszą identyfikację specyficznych receptorów występujących na danej tkance. Metoda ta pozwoli na zastosowanie terapii ściśle ukierunkowanej w celu leczenia raka bez wykonywania biopsji tkanki. Badacze opisali swoje osiągnięcie na łamach czasopisma Cancer Research.

Nowa technika wykrywania receptorów w terapii przeciwnowotworowej

Rys.1 Obraz guza w tomografii komputerowej

„Białkowa nadekpresja jest cechą niektórych nowotworów i często jest wykorzystywana w onkologii klinicznej. Zjawisko to umożliwia identyfikacje nowotworu oraz zastosowanie spersonalizowanego leczenia. W dalszej kolejności pozwala na wykorzystanie w leczeniu terapii molekularnej, jak również monitorowanie leczenia pacjenta,” powiedział Kimberley S. Samkoe. Jest głównym autorem badań i publikacji. Pracuje jako profesor chirurgii w Geisel School of Medicine.

„W tym momencie ekspresja białkowa jest określana poprzez pomiar całkowitej ilości białek w tkance nowotworowej. Nowa technika pozwoli dokładniej określić ilość receptorów białkowych, nie wykorzystując przy tym inwazyjnej biopsji.”

Naukowcy opracowali technikę podwójnego śledzenia in vivo za pomocą obrazowania koncentracji receptorów (RCI). W metodzie tej stosuje się jednoczesną iniekcję czynnika obrazującego ukierunkowanego i nieukierunkowanego na receptor. W następnej kolejności badano ekspresję białek z pięciu guzów nowotworowych i porównywano dane z obrazów RCI.

Okazało się, że białkowa ekspresja określona poprzez metodę RCI jest silnie skorelowana z analizą tkanki uzyskanej na drodze biopsji. Wykazano również, że powszechnie wykorzystywane techniki do badania ekspresji białek, takie jak Western blot lub cytometria przepływowa, nie korelują z wartościami RCI. Wyniki tych metod wskazywały na większą ilość receptorów tkankowych, niż zostało to określone w rzeczywistości.

„Receptory białkowe występujące w guzie nowotworowym są zdolne do połączenia się lekami terapii molekularnej lub środkami umożliwiającymi zobrazowanie przebiegu choroby. Niezwykle ważne jest określenie ich dokładnej ilości, ponieważ pozwoli to na poprawę efektywności leczenia pacjentów,” powiedział Samkoe.

„Nasza technika obrazowania stężenia receptorów in vivo jest zupełnie nowym podejściem do obrazowania fluorescencyjnego. Może mieć zdecydowany wpływ na ocenę stanu i klasyfikację tkanek nowotworu złośliwego,” stwierdził na koniec Samkoe.

Na tym etapie metoda ta umożliwia ocenę średniej ekspresji receptorów białkowych. W kolejnych etapach naukowcy postarają się skorelować ekspresję receptorów z różnymi funkcjami fizjologicznymi na poziomie mikroskopowym. Pozwoli to na ocenę żywotności komórek nowotworowych, typu komórkowego, ich unaczynienia oraz przedstawienie ogólnej struktury guza.

  1. S. Samkoe, K. M. Tichauer, J. R. Gunn, W. A. Wells, T. Hasan, B. W. Pogue.Quantitative in vivo immunohistochemistry of epidermal growth factor receptor using a receptor concentration imaging approachCancer Research, 2014; DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-14-0141
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141114124917.htm

Opracował: Karol Madejczyk

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*