Nowy sposób magazynowania wodoru

Gazowy wodór jest postrzegany jako możliwe alternatywne źródło energii. Nie ma obecnie dobrego sposobu na bezpieczne przechowywanie tego gazu, dlatego wykorzystanie w ogniwach paliwa wodorowego nie będzie możliwe. W niektórych zastosowaniach, przechowywany gaz musi być stabilny przez długi okres czasu, czasem w ekstremalnych temperaturach. Według najnowszych badań naukowcy opracowali cząsteczkę mogącą magazynować wodór i nie ulegającą rozkładowi nawet w temperaturze  150°C [1].

Hydrogen_02

Shih-Yuan Liu, chemik zajmujący się związkami organometalicznymi z Boston College, razem z zespołem badaczy, pracowali nad syntezą aminowych związków boranu, które mogą magazynować i uwalniać wodór. Aminy boranowe mają względnie dużą zdolność do magazynowanie wodoru oraz do szybkiego uwalniania tego gazu, ale związki te nie są na ogół trwałe w wysokich temperaturach.

Obecnie naukowcy zsyntetyzowali w trzy etapowym procesie nowy związek, bis-BN cykloheksan.  Po rozpuszczeniu w tetrahydrofuranie wraz z katalizatorem rutenowym, związek ten uwalnia wodór po upływie zaledwie 15 minut.

Zdolność magazynowania wodoru przez cząsteczkę bis-BN cykloheksanu wynosi 4,7% wagowych wodoru. Aby wykorzystać ją w ogniwach paliwowych pojazdów, naukowcy musieliby przebudować jej strukturę do uzyskania większej pojemność. Wynika to z ustaleń Departamentu Energetyki, który przyjął za cel osiągnięcie 5,5% wagowych dla systemów przechowywania wodoru do roku 2020. Pomimo to istnieje szansa wykorzystania nowej cząsteczki w innych układach, takich jak generatory zapasowe, które przechowują energię długoterminowo na wypadek klęski żywiołowej, twierdzi Shih-Yuan Liu.

1. J. Am. Chem. Soc. 2014, DOI: 10.1021/ja511766p.

2. http://cen.acs.org/articles/93/web/2015/01/New-Hydrogen-Storage-Material-Take.html

Opracowała: Joanna Wasąg

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*