Obfitość wody we fragmentach asteroidów

Kolorowe zdjęcia przedstawiają malutkie kawałki meteorytów widzianych przez mikroskop polaryzacyjny. Część grupy, przez zawartość minerałów (howardyty, eukryty, diogenity), kwalifikowana jest jako meteoryty HED. Prawdopodobnie spadły na ziemie z 4 Westa (4 Westa – czwarta w  kolejności odkrycia planetoida z pasa planetoid krążących pomiędzy Marsem a Jowiszem).

Obfitość wody we fragmentach asteroidów

Rys.1 Prawa autorskie: NASA / JPL-Caltech / Hap McSween (Univ. Tennessee), A. Beck and T. McCoy (Smithsonian Inst.)

Nowe badania mogą zapewnić wgląd w obfitości wody we fragmentach słynnej asteroidy.

Badania koncentrują się na minerale zwanym apatytem, który może działać jako rejestr składników lotnych w minerałach, zwłaszcza magmy i skał księżycowych. Składniki lotne to pierwiastki chemiczne z niską temperaturą wrzenia (jak woda) i są zazwyczaj związane ze skorupą ciał niebieskich albo atmosferą.

Przez badanie apatytu w meteorytach , zespół był w stanie określić historię wody w tych skałach z kosmosu. Meteoryty wybrane przez nich do badań są znane jako meteoryty Howardyt- Eukryt-Diogenit (HED). Te meteoryty są podzbiorem meteorytów achondrytu, które są kamiennymi meteorytami nieposiadających żadnych chondr (okrągłe ziarna, które zostały utworzone z kropelek stopionego materiału unoszącego się w przestrzeni przed włączeniem go do asteroidy). Meteoryty  HED stanowią jedynie 2-3% meteorytów, które są zgromadzone na Ziemi . Badanie składu meteorytów może dostarczyć ważnych wskazówek jak są formowane i jak ewoluują asteroidy i inne ciała skaliste. Lotne składniki maja wpływ na procesy ważne w formowaniu planet jak  topnienie i procesy erupcji.

Meteoryty HED są wyjątkowo interesujące, ponieważ naukowcy uważają, że pochodzą ze skorupy asteroidy Westa – dużego ciała w głównym pasie planetoid, które ostatnio odwiedziła sonda kosmiczna NASA Dawn. Westa jest drugim po Ceres największym obiektem w pasie planetoid i czasami jest nazywana protoplanetą.

Obfitość wody we fragmentach asteroidów_2

Rys.2 Zbliżenie na Weste. Prawa autorskie: NASA

Westa jest reliktem dawnego Układu Słonecznego i może pomóc astrobiologom zrozumieć budowę oraz  ewolucję naszego systemu. Ta informacja dostarcza wskazówek o warunkach w Układzie Słonecznym, które doprowadziły do powstawania zamieszkałej planety  – Ziemi.

Co ciekawe, wyniki grupowe meteorytów HED są zbliżone do badań na Ziemi i Księżycu. Może to poprzeć teorie, że woda pochodzi z tego samego źródła we wszystkich trzech obiektach (Westa, Ziemia i Księżyc).

Więcej informacji: Wyniki badań zostały przedstawione na 77-mym Corocznym Spotkaniu Meteoritical Society (MetSoc)  w Casablance w Maroku, która odbyła się w dniach 8-13 sierpnia 2014r. Program ze streszczeniami  jest dostępny na stronie:  www.metsoc2014casablanca.org/ .

  1. www.metsoc2014casablanca.org/
  2. http://phys.org/news/2014-10-abundance-asteroid-fragments.html

Opracowała: Małgorzata Jabłońska

Korekta: Magdalena Senderowska

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*