Odkryto nowy serotyp salmonelli

Odkrycia dokonała Marie Bugarel, adiunkt na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Żywności Texas Tech University w Lubbock. Potwierdził to Instytut Pasteura w Paryżu. Nowy serotyp zostanie nazwany od miasta w którym go znaleziono – Salmonella Lubbock.

„Doświadczenie ważne jest z tego względu, że chcemy poznać w jaki sposób salmonella oddziałuje na populację bydła,” powiedział Guy Loneragan, prof. bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego, który wraz z Kendrą Nightingale są przełożonymi Bugarel. „Skutkami odkrycia będzie wiedza w jaki sposób postępować by zmniejszyć liczbę pałeczek salmonelli w mięsie wołowym, wieprzowym i drobiowym.”

Salmonella

Rys. 1 Salmonella

Bugarel przyszła do Texas Tech mając doświadczenie w badaniu nad Salmonellą. Pracowała nad rozwojem nowych technik wykrywania Salmonelli, co ułatwiłoby rozróżnianie serotypów bakterii  i zrozumieć ich biologię. Uzyskała wówczas patent na swoje badania, którym przyznano certyfikat high-tech badań biologicznych. Dzięki jej metodzie obecnie możliwe jest wykrycie i rozróżnienie szczepów Salmonelli dzięki badaniu konkretnych kombinacji DNA. Pozwoli to na wczesne wykrywanie bakterii w żywności i identyfikacji czy jest to szczep chorobotwórczy czy nie.

Badania nad Salmonellą Lubbock skupiały się nad zmniejszeniem ilości bakterii w żywności i poprawą stanu zdrowia publicznego. Marie Bugarel skupiła się nad kontrolą mikroorganizmów w populacji bydła, co pozwoliło na dokładne zapoznanie się z ich biologią i genetyką. W toku badań odkryto nowy szczep, który nigdy wcześniej nie został opisany.

Sposób odróżniania jednego szczepu Salmonelli od drugiego nazywanie jest serotypowaniem i opiera się na porównywaniu cząsteczek na powierzchni bakterii. Każdy serotyp ma na powierzchni własny wzór tych molekuł, nazywanych antygenami. Antygeny łączą się z określonymi przeciwciałami występującymi w specjalnie przygotowywanej surowicy. Test jest podobny do tego który wykonuje się w przypadku określania grupy krwi.

„To odkrycie umacnia mnie w przeczuciu, że bydło w Stanach Zjednoczonych jest siedliskiem dla tego serotypu bakterii, dodatkowe badania są wykonywane w Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Przemysłu Spożywczego (ICFIE) na Texas Tech,” mówi Bugarel. „Dodatkowe badania będą przeprowadzane w celu dokładniejszego opisania właściwości nietypowej flory bakteryjnej, a szczególnie serotypu Lubbock.”

W związku z tym odkryciem, Guy Loneragan uważa, że 20-30% ze szczepów Salmonella Montevideo i Salmonella Mbandaka zostanie przekwalifikowane jako Salmonella Lubbock.

Niektóre szczepy Salmonella Lubbock należą do serotypów, które są odporne na wiele rodzajów antybiotyków. Natomiast wpływ tego szczepu na zdrowie ludzkie pozostaje na razie nieznany. Potrzebne są dodatkowe badania. „Będziemy rozwijać metody wykrywania, identyfikacji i kontroli obecności mikroorganizmów chorobotwórczych w produktach spożywczych w celu poprawy bezpieczeństwa żywności i zdrowia ludzkiego,” zaznacza Marie Bugarel. „Kendra Nightingale i ja mamy zaszczyt pełnić rolę opiekunów Marie,” mówi Loneragan. „Ale jej rosnące doświadczenie sprawia, że staje się ona naszym opiekunem naukowym. Wielu studentów i obywateli USA, a w szczególności Teksasu skorzysta z jej zaangażowania w ten projekt naukowy na Texas Tech. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy z nią pracować.”

1. http://today.ttu.edu/2015/01/researcher-discovers-new-salmonella-serotype/

2. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150116143835.htm

Opracowała: Olga Polakowska

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*