Produkcja biodiesla domowym sposobem

Produkcja biodiesla z oleju jest tak prostym zadaniem, że tak naprawdę każdy z nas jest w stanie go wyprodukować. Należy wspomnieć, że w sposób legalny mogą go wytwarzać jedynie rolnicy, na własne potrzeby i po spełnieniu szeregu warunków. W celu wytworzenia biodiesla należy przestrzegać kilku ważnych etapów, wyszczególnionych poniżej.

Biodiesel_3

1. Pozyskanie odpowiedniego tłuszczu

Produkcja biodiesla rozpoczyna się tak naprawdę od znalezienia odpowiednich surowców.  Jednym z surowców jest tłuszcz bądź olej, składający się z trójglicerydów. Stare oleje silnikowe bądź oleje mineralne nie nadają się do tego celu, gdyż ich struktura molekularna jest inna – tłuszcz musi ulegać transestryfikacji. W celu pozyskania dużych ilości oleju można spróbować nawiązać współpracę z lokalnymi restauracjami, które są zmuszone do częstego wymieniania oleju.

2. Homogenizacja i filtracja

Cała partia wykorzystywanego oleju powinna być dokładnie wymieszana, w celu uzyskania jednorodnej partii. Po homogenizacji bardzo ważnym etapem jest filtracja, której celem jest usunięcie wszystkich dużych cząstek. Zazwyczaj wystarczy filtracja za pomocą sączka o średnicy porów 1 mm. Niektórzy preferują sączki o średnicy porów rzędu mikrona, aczkolwiek nie jest to wymóg konieczny.

3. Badanie czystości wody

Badanie wody jest etapem opcjonalnym, ale przydatnym w przypadku, gdy woda jest przetrzymywana w otwartych zbiornikach. Dowolna ilość wody zawierająca kationy metali, zmieszana z  olejem powoduje tworzenie mydeł. Utworzenie się mydła może zniszczyć cały proces produkcji biodiesla, dlatego czasami warto jest przeprowadzić podaną próbę. Potwierdzeniem tworzenia się mydła jest zaobserwowanie charakterystycznego zmętnienia po zmieszaniu obu cieczy.

4. Rozgrzanie oleju

W procesie produkcji biodiesla, olej powinien być ogrzany do temperatury około  55 °C. Zastosowanie temperatury wyższej, nawet 60 °C  jest dosyć niebezpieczne, gdyż temperatura ta znajduje się w pobliżu punktu wrzenia metanolu.

5. Badanie odczynu oleju

Badanie kwasowości oleju jest bardzo ważnym krokiem, gdyż jest ona różna w zależności od tego czy używamy oleju świeżego czy też przepracowanego. W zależności od uzyskanego wyniku, należy użyć odmienną ilość katalizatora (wodorotlenku sodu bądź potasu). Użycie zbyt dużej ilości katalizatora skutkuje utratą plastyczności, zaś zastosowanie zbyt małej ilości wodorotlenku spowoduje otrzymanie produktu o niskiej jakości. Dokładne metody oznaczania odczynu oleju można znaleźć na różnych stronach internetowych.

Bez tytułuRys. 2 Schemat reakcji transestryfikacji

6. Zmieszanie oleju z metanolanem

Metanolan sodu otrzymuje się poprzez zmieszanie metanolu i wodorotlenku sodu. Metanolan należy dodawać do oleju bardzo ostrożnie, tak aby rozprowadził się równomiernie w całej objętości oleju.

7. Mieszanie produktu przez 1-2 godziny

Otrzymany produkt powinien być mieszany przez czas umożliwiający zajście reakcji chemicznej. Zazwyczaj wystarczy 1-2 godziny. Mieszanie może się odbywać przy użyciu pomp bądź za pomocą mieszadła mechanicznego.

8. Usunięcie produktów ubocznych i nieprzereagowanych substratów

Po około 2 godzinach proces mieszania jest przerywany, a gliceryna, które jest produktem ubocznym opada na dno, umożliwia to tym samym jej łatwe oddzielenie. Proces ten trwa dosyć długo – od kilku godzin, do kilku dni, w warunkach przemysłowych do oddzielenia gliceryny od produktu głównego stosuje się wirówki. W procesie przepłukiwania wodą, usuwamy mydła, cząstki ciał stałych oraz metanol. Ciekawostką może być fakt, że usuwamy metanol, chociaż tak naprawdę jest on sam w sobie bardzo dobrym paliwem. Okazuje się jednak, że może doprowadzić do uszkodzenia systemów wtrysków, dlatego też należy go bardzo dokładnie usunąć.

9. Osuszanie biodiesla

Po przepłukiwaniu wodą oraz doprowadzenia cieczy do pH = 7, należy usunąć nadmiar wody. Najprostszym sposobem jest pozostawienie paliwa na otwartym powietrzu przez kilka dni, etap ten wspomaga działanie słońca bądź podgrzewanie do temperatury 45 °C.

Ze 100 kg oleju otrzymuje się praktycznie tyle samo paliwa oraz około 10 kg gliceryny. Biodiesel otrzymany w ten sposób kosztuje nieco mniej do oleju napędowego, należy jednak zaznaczyć, że korzyści można także czerpać ze sprzedaży produktu ubocznego – gliceryny.

1. http://www.home-made-biodiesel.com/biodiesel-production-process.html

2. http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html

Opracowała: Anika Szady

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*