Regulacja poziomu dopaminy w mózgu – nowy mechanizm zwalczania choroby Parkinsona?

Naukowcy z Montrealu pod wodzą Jacquesa Drouin, odkryli mechanizm regulujący poziom dopaminy w mózgu, pracując na mysim modelu choroby Parkinsona. Badanie przeprowadzone we współpracy z  dr A. Fisher Rory z Wydziału Farmakologii z Uniwersytetu Iowa Carver College of Medicine, opublikowano w internetowym czasopiśmie naukowym PLoS Genetics [1].

Regulacja poziomu dopaminy w mózgu- nowy mechanizm zwalczania choroby Parkinsona 1

Rys. 1 Mechanizm powstawania choroby Parkinsona

Wykorzystując profil ekspresji genów naukowcy zbadali dopaminergiczne neurony śródmózgowia, gdzie komórki nerwowe wykorzystują dopaminę do wysyłania sygnałów do innych komórek nerwowych. Te neurony ulegają znacznej degeneracji w chorobie Parkinsona.

„Zidentyfikowaliśmy gen Rgs6, który odpowiada za ograniczoną ekspresję w neuronach dopaminergicznych,” wyjaśnia dr Drouin, dyrektor laboratorium Molecular Genetics w IRCM. „Wcześniej wykazaliśmy, że ten sam gen jest kontrolowany przez czynnik transkrypcyjny zwany Pitx3, który odgrywa ważną rolę w przeżyciu tych neuronów.”

Regulacja poziomu dopaminy w mózgu- nowy mechanizm zwalczania choroby Parkinsona 2

Rys. 2 Wzór strukturalny dopaminy

„Dzięki naszej pracy okazało się, że uszkodzony gen Rgs6 powoduje śmierć neuronów,” dodaje dr Drouin. „Ponadto, usunięcie genu Rgs6 zwalnia hamulec przed nadmierną dopaminergiczną aktywnością sygnałową. Akumulacja nadmiaru wolnej dopaminy wywołuje stres komórkowy, co z kolei powoduje śmierć neuronów. Nasza praca wskazuje zatem, że Rgs6 może być nowym celem dla opracowania nowoczesnych leków przeciwko chorobie Parkinsona.”

Regulacja poziomu dopaminy w mózgu- nowy mechanizm zwalczania choroby Parkinsona 3

Rys. 3 Ilustracja przedstawiająca charakterystyczne cechy postawy ciała osoby chorej na chorobę Parkinsona

Według Stowarzyszenia Parkinsona w Kanadzie, prawie 100 tysięcy Kanadyjczyków cierpi na tę chorobę. Postępująca choroba neurodegeneracyjna upośledza przede wszystkim dobrowolne, kontrolowane ruchy. Wynika to z utraty komórek odpowiedzialnych za wytwarzania dopaminy, która działa jako pośrednik między komórkami mózgu, kontrolujących pracę komórek odpowiedzialnych za ruchy organizmu.

  1. Panojot Bifsha, Jianqi Yang, Rory A. Fisher, Jacques Drouin. Rgs6 is Required for Adult Maintenance of Dopaminergic Neurons in the Ventral Substantia Nigra. PLoS Genetics, 2014; 10 (12): e1004863 DOI: 10.1371/journal.pgen.1004863
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141211180529.htm

Opracowała: Anna Marczewska

Korekta: Karol Madejczyk

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*