Światło może kontrolować geny

Naukowcy z Duke University opracowali metodę aktywacji genów w dowolnie określonym miejscu w naczyniu laboratoryjnym z zastosowaniem przełącznika światła poprzez skrzyżowanie wirusowego systemu obrony z odpowiednio dobraną wiązką światła.

Światło może kontrolować geny 1

Czytaj dalej

Fosforylacja wymusza zwijanie białka

Białka pozbawione struktury trzeciorzędowej, nie posiadają dobrze określonej struktury trójwymiarowej i zwijają się tylko wtedy, gdy wiążą się ze swoim substratem. W przeciwnym wypadku było to niemożliwe. Okazało się jednak, że jest inaczej. Dodanie grup fosforanowych powoduje modyfikację białek i jest wystarczające, aby rozwinięte białko zaczęło się samodzielnie zwijać.

225_Peptide_Bond-01

Czytaj dalej