Bezpieczniejsze i tańsze metody ekstrakcji metali

W przyrodzie można znaleźć wiele przykładów reakcji chemicznych polegających na transformacji, które zachodzą w materii w stanie stałym. Minerały, znalezione głęboko pod ziemią czy na powierzchni skorupy ziemskiej, ulegają takim reakcjom w odpowiednich warunkach środowiskowych. Tego samego nie można powiedzieć o chemii syntetycznej, wykorzystywanej na skalę przemysłową.

Bezpieczniejsze i tańsze metody ekstrakcji metali

Czytaj dalej