Tworzenie dianionów w nanokroplach helu

Profesor Andrew Ellis (University of Leicester, UK) przez kilka lat współpracował z naukowcami z Instytutu Fizyki Jonów (University of Innsbruck, Austria) badając zachowanie cząsteczek chemicznych w ciekłym helu. Odkryli oni, że atomy helu mogą nabyć nadmiar ujemnego ładunku, który umożliwia im stanie się agresywnymi reagentami.

Hel jest znany jako niereaktywny gaz, ale w momencie schłodzenia do temperatury zera absolutnego staje się nadcieczą – dziwną formą stanu ciekłego (wśród innych dziwnych właściwości, ze względu na zerową lepkość i duże siły kapilarne – silniejsze od sił grawitacji – ciekły hel może płynąć pod górę). Anglo – austriacki zespół stworzył nanokropelki nadciekłego helu poprzez poddanie helu kombinacji wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury oraz przepchanie go przez pory o średnicy 5 µm do komory próżniowej.

Czytaj dalej