Moda na rad – kulisty odkrycia Państwa Curie

W 1898 r. Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie odkryli nowy pierwiastek w głównej rudzie uranu – rad. Odkrycie Państwa Curie nie tylko zapisało się na kartach historii fizyki i chemii, ale również otworzyło obszerny rozdział w księdze szarlatanerii i cudownych leków.

Moda na rad - kulisty odkrycia Państwa Curie

Czytaj dalej

Największe czarne monstrum Wszechświata

W 2013 roku astronomowie odkryli największy obiekt we Wszechświecie. Jest to czarna dziura 12 miliardów razy cięższa niż Słońce oraz 6 razy większa od największych znanych czarnych dziur.

Artist's impression of the surroundings of the supermassive black hole in NGC 3783

Czytaj dalej

Ile  mięsa w mięsie? – oszukane produkty cz.1

Poniższy felieton jest niejako eksperymentem edytorskim. Jego autorem jest Ilona Sadok (I), która prezentuje w nim problem fałszowania żywności. Z drugiej strony artykuł będzie opatrzony komentarzem Macieja Bielaka-Wolanin (M), który często opowiada się za innym spojrzeniem na przedstawiane zagadnienia. Dzięki temu czytelnik będzie mógł sam wyrobić sobie pogląd biorąc pod uwagę obie strony medalu. Zapraszam do lektury!

Ile  mięsa w mięsie – oszukane produkty cz.1

Czytaj dalej

Asfalt przyszłości prosto z Lublina

Pracownicy Zakładu Chemii Polimerów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opracowali nowatorską metodę produkcji asfaltu odpornego na nacisk i wysokie temperatury.

Asfalt przyszłości prosto z Lublina

Czytaj dalej

Czerwone wino bez tajemnic

Wino to napój alkoholowy uzyskany w wyniku fermentacji soku z winogron. Różnorodność szczepów winorośli, warunków klimatycznych i podłoża glebowego oraz specyficznych obróbek technologicznych sprawia, że mamy na rynku bardzo duży wybór win o zróżnicowanym składzie chemicznym i cechach sensorycznych [1]. Przeciętne wino składa się z: wody (ok. 87,7%), alkoholu (ok. 11%), kwasu winowego (ok. 1%), taniny (ok. 0,3%) oraz innych składników takich jak: cukier, sacharynian sodu, kwas cytrynowy, kwas sorbinowy, czy dwutlenek siarki [2].

oak aging

Czytaj dalej

Polimery w detekcji materiałów wybuchowych

Zespół Williama Trogler`a z Uniwersytetu Kalifornijskiego zsyntezował polimer do detekcji materiałów wybuchowych zawierających azot na poziomie pikogramów.

Polimery w detekcji materiałów wybuchowych

Czytaj dalej

Jak wykryć materiały wybuchowe ukryte w odzieży?

Naukowcy zastosowali spektroskopię w bliskiej podczerwieni (NIR, z ang. Near Infrared Spectroscopy) do wykrywania niebezpiecznych substancji chemicznych ukrytych w odzieży i / lub niemetalicznych opakowaniach. Światło w bliskiej podczerwieni jest niewidoczne gołym okiem dzięki czemu możliwe jest niezauważalne, zdalne wykrywanie azotanu amonu ukrytego za warstwami różnych materiałów, między innymi w punktach kontrolnych na lotniskach.

explosive-98646_1280

Czytaj dalej

Związki siarki w winie – szkodliwe czy pożyteczne?

Przeglądając spis składników na etykietach win napotykamy substancje określone numerami od E220 do E228. Są to związki siarki, które wprowadzane są w trakcie jednego z etapów produkcji wina tzw. siarkowania. Ogólnie związki siarki nie kojarzą nam się z niczym dobrym, a napisy „zawiera dwutlenek siarki” lub „zawiera siarczyny” zamieszczane na butelkach win, odbierane są przez konsumentów jako ostrzeżenie przez zakupem produktu złej jakości. Ale czy naprawdę mamy się czego obawiać?

Związki siarki w winie – szkodliwe czy pożyteczne

Czytaj dalej

Energia słoneczna zabija bakterie w wodzie

Dezynfekcja z wykorzystaniem energii słonecznej (SODIS, z ang. Solar Disinfection) jest prostym sposobem na  polepszenie jakości wody pitnej. Powszechnie stosowana jest w gospodarstwach domowych w krajach rozwijających się, gdzie czystej wody pitnej jest mało. Ludzie zostawiają wypełnione wodą plastikowe butelki na słońcu, gdzie promieniowanie UV i podwyższona temperatura zabija patogeny w ciągu sześciu godzin. Jednakże metoda ta wymaga silnego nasłonecznienia, a ilości zdezynfekowanej wody są niewielkie.

Energia słoneczna zabija bakterie w wodzie

Czytaj dalej

Detekcja wirusa zapalenia wątroby typu C

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) to jednoniciowy wirus RNA składający się z około 10 000 zasad nukleotydowych. Jest przenoszony przez krew i szacuje się, że odpowiada za około 4000 przeszczepów wątroby rocznie. Monitorowanie  wirusa HCV w organizmie może być niezwykle pomocne w diagnozowaniu i potwierdzeniu aktywności infekcji, jak również w ocenie odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Elektrochemiczna detekcja wirusa zapalenia wątroby typu C

Czytaj dalej