Związek genu Parkinsona z rakiem płuc

Naukowcy z Akademii Medycznej w Wisconsin (MCW) we współpracy z Konsorcjum Epidemiologii Genetycznej Raka Płuc (GELLC), zidentyfikowali gen powiązany z rakiem płuc. Odkrycie opublikowano w American Journal of Human Genetic [1]. Podczas badań odnaleziono związek między mutacją genu PARK2, który związany jest z wczesną postacią choroby Parkinsona, i dziedziczną chorobą nowotworową płuc.

Związek genu Parkinsona z rakiem płuc2 Czytaj dalej

Nowy sposób magazynowania wodoru

Gazowy wodór jest postrzegany jako możliwe alternatywne źródło energii. Nie ma obecnie dobrego sposobu na bezpieczne przechowywanie tego gazu, dlatego wykorzystanie w ogniwach paliwa wodorowego nie będzie możliwe. W niektórych zastosowaniach, przechowywany gaz musi być stabilny przez długi okres czasu, czasem w ekstremalnych temperaturach. Według najnowszych badań naukowcy opracowali cząsteczkę mogącą magazynować wodór i nie ulegającą rozkładowi nawet w temperaturze  150°C [1].

Hydrogen_02

Czytaj dalej

Ewolucja barwy u roślin i zwierząt

U wielu gatunków roślin i zwierząt, osobniki z tej samej populacji bardzo często występują w odmiennych wariantach kolorystycznych. Zagadką jednak nadal pozostaje fakt, czemu jedna barwa ostatecznie nie wyprze drugiej na drodze doboru naturalnego.

Badania opublikowane w Journal of Evolutionary Biology[1] opisują pewne słodkowodne ryby Ameryki Środkowej jako przykład pokazania różnych barw występujących wewnątrz tego samego gatunku.

Macropodus_opercularis_-_front_(aka)

Czytaj dalej