Konar nie płonie? Weź sildenafil!

Mimo iż jest to kuszące, felieton ten nie będzie o rozpalaniu ogniska deszczową porą. Sildenafil to związek otrzymywany w 9-etapowym procesie, który obejmuje reakcje alkilowania, hydrolizy, nitrowania, tworzenia karobksyamidu, amonolizy, redukcji, acylowania, cyklizacji, sulfonowania oraz kondensacji[1] – krótko mówiąc: mały maraton przez chemię organiczną. Co jest takiego interesującego w sildenafilu? Nazwa oraz skomplikowana procedura otrzymywania może sugerować, że jest to jakiś lek…

Sildenafil

Czytaj dalej