Odkrycie nowej cząstki przez fizyków CERN

Naukowcy z CERN w ramach eksperymentu LHCb (ang. Large Hadron Collider beauty)[1] odkryli nowy rodzaj mezonów, który zmieni nasz pogląd na silne oddziaływania w jądrach atomów. Cząstka otrzymała oznaczenie Ds3*(2860). Indeks dolny 3 oznacza, że posiada spin 3, zaś liczba w nawiasach 2860 jest masą cząstki wyrażoną jednostką: MeV/c2. Wartość ta odpowiada wielkości ok. 3 razy większej od wartości masy protonu.

Odkrycie nowej cząstki przez fizyków CERN_2

Czytaj dalej