Nowa forma polipropylenu

Od lat wiadomo, że polipropylen może przyjmować trzy formy krystaliczne: α, β, γ, a w ostatnim dziesięcioleciu została zidentyfikowana czwarta forma: δ. Polimer został odkryty w 1950r [1]. Od tego czasu, zdobył szeroką popularność jako indywidualny polimer oraz w połączeniu z innymi tworzywami sztucznymi,  tworząc szeroką gamę produktów począwszy od krzeseł i dywanów aż do pieluch.

Teraz badacze z Francji znaleźli piątą postać krystaliczną: ε. Jeżeli ε-iPP (izostrukturalny polipropylen: wszystkie grupy metylowe polimeru znajdują się po tej samej stronie łańcucha) zostanie lepiej scharakteryzowany i opracowana zostanie metoda syntezy, może znaleźć zastosowanie przemysłowe jako dodatek do lekkich kompozycji iPP.

Czytaj dalej