Bierne wdychanie dymu tytoniowego

Odnotowano znaczny wzrost wskaźników substancji rakotwórczych u osoby niepalącej podróżującej wraz z palaczem. Pomiaru dokonano po jednej godzinie wspólnej jazdy. Stężenie toksyn w moczu osoby niepalącej znacznie przekraczało dopuszczalne normy. Wskazuje to na poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi będących biernymi palaczami. Do takich wniosków doszli badacze z UC San Francisco.

Bierne wdychanie dymu tytoniowego

Czytaj dalej