Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego do rozdziału izomerów optycznych

Profesor Hyunwoo Kim oraz jego zespół badawczy z Uniwersytetu KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technlogy) opracowali technikę, która pozwala na dokonanie prostej analizy związków obdarzonych ładunkiem przy zastosowaniu spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Odkyta technika opiera się na obserwacji zachowania izomerów optycznych. Powszechnie wiadomo, że izomery optyczne to związki o takim samym składzie, pozostające w stosunku do siebie jak lustrzane odbicia. Izomery optyczne wykazują te same cechy fizykochemiczne oraz taką samą reaktywność wobec związków achiralnych, lecz różnią się kierunkiem skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego. Aktywność biologiczna wielu związków zależy od konfiguracji centrów chiralności, dlatego tak ważna jest analiza oraz badanie nowych leków pod względem ich właściwości optycznych.

kl

Czytaj dalej