Iryd na +9 stopniu utlenienia

Stopień utlenienia atomu w cząsteczce jest ważną informacją przy opisie struktury i wiązań. Naukowców zawsze ciekawiły skrajne stopnie utlenienia, które mogą istnieć w związkach. IrO4+ to pierwszy przykład cząsteczki z metalem na +9 stopniu utlenienia[1].

Iryd na +9 stopniu utlenienia

Czytaj dalej