Toksyny z papierosów trwalsze od samego dymu

Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek wejść do pomieszczenia i poczuć zapach starego dymu papierosowego? Podczas gdy ostatni palacz opuścił je godziny albo nawet dni temu, utrzymujący się odór- pochodzący od szkodliwych pozostałości osadzonych na ścianach, dywanach, meblach i cząstkach kurzu- jest świadectwem obecności w pokoju tzw. „thirdhand smoke” (dosłownie- „dymu z trzeciej ręki”, przyczyna biernego i dodatkowo bardziej nieświadomego palenia, niż w przypadku „secondhand smoke”- „dymu z drugiej ręki”).

cigarette-424540_1280

Naukowcy z Departamentu Energii Krajowego Laboratorium Lawrence’a Berkeley’a w Stanach Zjednoczonych, opublikowali wyniki badań nad wpływem poszczególnych składników „thirdhand smoke” na organizm. Rezultaty są efektem obserwacji zmiany poziomu 58 lotnych związków organicznych (VOC, Volatile Organic Compounds) w pomieszczeniu w przeciągu 18 godzin od zakończenia palenia. Naukowcy doszli do wniosków, że palenie ma negatywny wpływ na zdrowie osób postronnych nawet przez wiele godzin od momentu ugaszenia ostatniego papierosa.

Zespół z Berkeley Lab ukończył wcześniejsze badania nad tworzeniem się rakotwórczych związków w wyniku reakcji nikotyny z kwasem azotowym i ozonem oraz nad wpływem „thirdhand smoke” na geny w ludzkich komórkach (może powodować ich uszkodzenie). Badania te skupiały się na zanieczyszczeniach zaadsorbowanych na powierzchniach, które dostawały się do organizmu przez skórę lub drogą pokarmową. Najnowsze badania natomiast skupiają się na związkach, które dostają się do organizmu drogą wziewną.

Zespół zebrał dane z dwóch środowisk: jednym była komora o wymiarach pokoju w Berkeley Lab, gdzie za pomocą maszyn dostarczany był dym pochodzący z sześciu papierosów oraz monitorowano poziom 58 VOC i PM2,5 (pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5µm) w czasie 18 godzin; drugim był dom palacza, gdzie pomiary przeprowadzane były przez 8 godzin od czasu, gdy został spalony ostatni papieros. Logue dokonał oszacowania wpływu tych związków na zdrowie. W tym celu zastosował wskaźnik zwany DALY (disability-adjusted life year, lata życia skorygowane niesprawnością). Wskaźnik DALY jest powszechnie stosowany przez WHO (World Health Organisation, Światowa Organizacja Zdrowia) i inne organizacje, których działalność dotyczy zdrowia publicznego, jako wielkość łącząca trwały uszczerbek na zdrowiu lub utratę życia ze spadkiem jego jakości.

Obserwując spadek wartości DALY w funkcji czasu, naukowcy doszli do wniosku, że całkowita szkodliwość powietrza w pomieszczeniu wzrasta gwałtownie w przeciągu pierwszych 5 godzin po tym jak został spalony ostatni papieros, i ciągle wzrasta przez kolejnych 5 godzin, po czym dopiero po 10 godzinach zaczyna spadać.

Naukowcy zastrzegli, że były to wstępne badania, w których musieli polegać na danych o wpływie na zdrowie, dostępnych dla cząstek w powietrzu zewnętrznym, czyli uwzględniające pożary lasów i produkty spalania paliw.

Badania są częścią projektu naukowego zapoczątkowanego przez Kalifornijskie Konsorcjum Thirdhand Smoke, które zostało założone w 2011 roku, głównie jako efekt pracy opublikowanej w 2010 roku przez Destaillatsa, Dundela, Sleimana i innych. Konsorcjum, do którego należą naukowcy z Berkeley Lab, Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside, Uniwersytetu Południowej Kalifornii i Stanowego Uniwersytetu z San Diego, jest finansowane przez TRDP (Tobacco-Related Disease Research Program) i zarządzane przez Uniwersytet Kalifornijski. Jego celem jest lepsze zrozumienie efektów zdrowotnych działania „thirdhand smoke” na ludzki organizm, określenie najbardziej efektywnych strategii ochrony niepalących, oraz rozwijanie metod oczyszczania środowiska już zanieczyszczonego pozostałościami dymu papierosowego.

  1. Sleiman, J. M. Logue, W. Luo ∥, J. F. Pankow ∥, L. A. Gundel, H. Destaillats (2014) Inhalable Constituents of Thirdhand Tobacco Smoke: Chemical Characterization and Health Impact Considerations
  2. http://newscenter.lbl.gov/2014/11/03/thirdhand-smoke-toxic-airborne-pollutants-linger-long-after-the-smoke-clears/#sthash.V50pejSz.dpuf

Opracowała: Emilia Strzałka

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*