Wydajne materiały polimerowe do produkcji ogniw słonecznych

Naukowcy z North Carolina State University i Hong Kong University of Science and Technology odkryli, że agregacja z regulacją temperatury w rodzinie nowych polimerów półprzewodnikowych jest kluczem do tworzenia wysoce wydajnych organicznych ogniw słonecznych. Mogą być one tanio wytwarzane na skalę przemysłową. Ich odkrycia otwierają drogę do eksperymentowania z różnymi mieszaninami chemicznymi, które zawierają aktywne warstwy komórek.

Wydajne materiały polimerowe do produkcji ogniw słonecznych

Polimeryczne ogniwa słoneczne są mieszaniną składającą się z polimerowych donorów i fulerenowych akceptorów. Komórka jest tworzona poprzez dodanie do polimeru i fulerenu rozpuszczalnika, aż mieszanina stanie się ciekła, a następnie rozprzestrzenia się cienką warstwę cieczy na powierzchni. Gdy rozpuszczalnik paruje, cienkie warstwy zestalają się i utwardzają w małe, skupione „grudki”, które są ze sobą połączone przez inne nieuporządkowane cząsteczki donorów i tkania akceptora wokół nich.

Fizyk Harald Ade z NC State i doktor  Wei Ma już wcześniej studiowali morfologię ogniw słonecznych. Odkryli, że skala wielkości grudek w warstwie donorowej i agregacji oraz interakcje między sąsiadującymi cząsteczkami w warstwach były głównymi czynnikami decydującymi o wydajności ogniw słonecznych.

W artykule opublikowanym w Nature Communications [1] można przeczytać, że skala wielkości grudek i agregacja w tak konstruowanych ogniwach są silnie zależne od temperatury. Z publikacji wynika także, że wyższa sprawność (do 10,8 procent) – w przeciwieństwie do wcześniej opublikowanej 9,8 procent – jest osiągalna z wykorzystaniem licznych fulerenów. Dodatkowo, wynik ten może być osiągnięty w urządzeniach o grubości folii.

„Obserwacja sposobu w jaki temperatura wpływa na agregację i morfologię takich ogniw słonecznych, pozwoliła chemikom na więcej swobody w zastosowaniu różnego składu chemicznego w warstwie aktywnej,” mówi Ade. Zespół Yan wykazał 10 procentową skuteczność 10 odmiennych mieszanin w filmach o różnej grubości. Takie ogniwa słoneczne mogą być zgodne z istniejącymi metodami masowej produkcji, a ich wytwarzanie może być podobne do druku gazet, bez konieczności wykorzystywania kosztownych metod kontroli grubości.

„Mamy nadzieję, że odkrycia te pozwolą innym eksperymentować z różnymi mieszankami  fulerenów, zwiększyć wydajność ogniw słonecznych, zmniejszyć koszty produkcji i doprowadzić do powstania wydajnego, alternatywnego źródła pozyskiwania energii.”

  1. Yuhang Liu, Jingbo Zhao, Zhengke Li, Cheng Mu, Wei Ma, Huawei Hu, Kui Jiang, Haoran Lin, Harald Ade, He Yan.Aggregation and morphology control enables multiple cases of high-efficiency polymer solar cells. Nature Communications, 2014; 5: 5293 DOI: 1038/ncomms6293
  2. http://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141110110424.htm

Opracowała: Anna Marczewska

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*