Związek genu Parkinsona z rakiem płuc

Naukowcy z Akademii Medycznej w Wisconsin (MCW) we współpracy z Konsorcjum Epidemiologii Genetycznej Raka Płuc (GELLC), zidentyfikowali gen powiązany z rakiem płuc. Odkrycie opublikowano w American Journal of Human Genetic [1]. Podczas badań odnaleziono związek między mutacją genu PARK2, który związany jest z wczesną postacią choroby Parkinsona, i dziedziczną chorobą nowotworową płuc.

Związek genu Parkinsona z rakiem płuc2

Naukowcy zsekwencjonowali exom (obszar białka kodującego genom) osób, u których w rodzinie występowały wielokrotnie przypadki raka płuc. Następnie zbadali gen PARK2 u innych rodzin dotkniętych chorobą nowotworową płuc. „Choć ta specyficzna mutacja występuje bardzo rzadko był istotny związek pomiędzy mutacją w genie PARK2 i rodzinami gdzie często pojawia się rak płuc” – mówi autorka publikacji Donghai Xiong.

Wyniki badań wskazują, że ta specyficzna mutacja genu jest czynnikiem zwiększającym podatność na zachorowanie na raka płuc, dlatego prowadzone będą dalsze badania aby ocenić możliwość rozwoju w przyszłości terapii skierowanej przeciwko nowotworowi płuc u osób z genem PARK2.

1. Donghai Xiong, Yian Wang, Elena Kupert, Claire Simpson, Susan M. Pinney, Colette R. Gaba, Diptasri Mandal, Ann G. Schwartz, Ping Yang, Mariza de Andrade, Claudio Pikielny, Jinyoung Byun, Yafang Li, Dwight Stambolian, Margaret R. Spitz, Yanhong Liu, Christopher I. Amos, Joan E. Bailey-Wilson, Marshall Anderson, Ming You. A Recurrent Mutation in PARK2 Is Associated with Familial Lung Cancer. The American Journal of Human Genetics, 2015

2. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150129125513.htm

Opracowała: Joanna Wasąg

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*