Czy główna przyczyna raka to pech?

Najnowsze badania wskazują, że 23 przypadków zachorowania na raka u dorosłych to zwykły „pech”, spowodowany występowaniem przypadkowych mutacji w genach odpowiedzialnych za powstawanie nowotworu. Pozostała 13 to czynniki środowiskowe i odziedziczone geny.

Naukowcy z Johns Hopkins School of Medicine, opracowali model, który pozwala określić jak istotne jest znaczenie każdego czynnika w konkretnych przypadkach raka. Wynika z tego, że rak pojawia się u osób, które odziedziczyły wadliwe geny lub którym zaszkodziły czynniki zewnętrzne, na przykład palenie papierosów. Przede wszystkim nowotwór jest wynikiem spontanicznych, przypadkowych mutacji DNA komórek. Im mutacji jest więcej to ryzyko choroby nowotworowej rośnie. „Wszystkie nowotwory są powodowane przez połączenie „pecha”, środowiska i dziedziczności i stworzyliśmy model, który może pomóc oszacować, ile każdego z tych trzech czynników przyczynia się do rozwoju raka”, mówi Bert Vogelstein, współautor badania.

Ewing_sarcoma_cells

Rys. 1 Przykładowa komórka nowotworowa (mięsak Ewinga)

Te wyniki mają istotne znaczenie nie tylko w samych badaniach przyczyn chorób nowotworowych, ale też dla opracowywania strategii ich diagnostyki i leczenia tak, by jak najskuteczniej ograniczyć przypadki śmiertelne.  Skoro 23 zachorowań na nowotwory można wyjaśnić przypadkowymi mutacjami DNA, które zdarzają się w momencie podziału komórki, to zmiana stylu życia może pomóc w zapobieganiu niektórych odmian raka, ale nie będzie zbyt efektywna w przypadku wielu innych – mówi dr Cristian Tomasetti z Johns Hopkins University. Podkreśla również, że w przypadku wielu nowotworów jedynym sposobem zmniejszenia zagrożenia jest wczesne wykrycie choroby i na tym powinny bardziej skoncentrować się badania.

Naukowcy zakwalifikowali badane typy nowotworów do dwóch kategorii. W pierwszej znalazły się 22 rodzaje, których prawdopodobieństwo odpowiada częstości podziałów komórkowych w danej tkance. Oznacza to, że zapadamy na nie, gdy mamy pecha. W drugiej grupie znalazło się 9 rodzajów nowotworów, które są bardziej powszechne, niż wskazywałaby na to częstość podziałów komórkowych. W tym przypadku istotniejsze znaczenie mają inne czynniki. Łatwo domyślić się, że to właśnie w tej grupie znalazł się rak płuc czy rak skóry. W badaniach nie uwzględniono dwóch często występujących typów nowotworów – raka piersi oraz raka prostaty, ponieważ nie udało się ustalić częstotliwości podziału komórek macierzystych w tkankach.

Profesor Bert Vogelstein podkreśla, że przyczyną nowotworu jest praktycznie zawsze kombinacja różnych czynników, a badanie pomaga zrozumieć, jakie znaczenie ma każdy z nich dla zachorowania na dany typ nowotworu. Zwracanie większej uwagi na znaczenie przypadkowych mutacji nie powinno oczywiście oznaczać, że można zaniedbać problemy związane ze stylem życia i czynnikami środowiskowymi. Istotny jest jednak fakt, że wiele chorób nowotworowych powstaje niezależnie od środowiska i czynników dziedzicznych. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na możliwości ich wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia.

1. C. Tomasetti, B. Vogelstein. Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions. Science, 2015; 347 (6217): 78 DOI: 10.1126/science.1260825

2. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150101142318.htm

Opracowała: Anna Skorupa

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*