Ewolucja barwy u roślin i zwierząt

U wielu gatunków roślin i zwierząt, osobniki z tej samej populacji bardzo często występują w odmiennych wariantach kolorystycznych. Zagadką jednak nadal pozostaje fakt, czemu jedna barwa ostatecznie nie wyprze drugiej na drodze doboru naturalnego.

Badania opublikowane w Journal of Evolutionary Biology[1] opisują pewne słodkowodne ryby Ameryki Środkowej jako przykład pokazania różnych barw występujących wewnątrz tego samego gatunku.

Macropodus_opercularis_-_front_(aka)

Szef zespołu badawczego, Will Sowersby, doktorant na Uniwersytecie Monash twierdzi, że przyczyna różnych odmian barwnych (wariantów kolorystycznych) występujących w populacji – gdy w teorii powinny one być w równym stopniu poddane selekcji naturalnej – nadal jest głównym problemem ewolucyjnym i pozostaje nieznana w przypadku wielu gatunków.

„Zakres naszej pracy opiera się na fundamentalnym pytaniu: jak i dlaczego odmiany barwne tego samego zwierzęcia istnieją w przyrodzie” – mówi Sowersby. „Różne barwy osobników tego samego gatunku są uderzającym przykładem zmienności biologicznej, ale znaczenie adaptacyjne i to jakie procesy ewolucyjne zachowują te odmiany, nie wiadomo”.

Zespół badawczy Sowersby przyjrzał się bliżej gatunkowi ryb o nazwie Red Devil Cichlid, które występują w dwóch kolorach – jeden jest ciemny (szaro-czarny z ciemnymi wzorami), a drugi jest złoty (żółto-czerwony). Ryby w kolorze złotym są genetycznie dominujące, ale ryby o ciemnej barwie występują znacznie bardziej powszechnie.

Osobniki z tego gatunku o ciemniejszej barwie prawdopodobnie posiadają zdolność zmieniania odcieni barwy ciała i pokrywających go wzorów, w celu lepszego dopasowania się do otoczenia. Badania miały ocenić, czy wpłynęło to na pojawienie się dwóch odmian barwnych w populacji i czy dlatego osobniki barwy żółtej występują rzadziej.

Badacze sfilmowali obie odmiany ryb zarówno w ciemnej i jasnej scenerii. Zrzuty ekranu były następnie analizowane, aby zmierzyć ilość zmian zachodzących w odcieniu ciała ryb. Po analizie okazało się, że ciemniejsze ryby mogły dopasować jaskrawość ubarwienia do scenerii, podczas gdy złote ryby nie wykazywały takich zdolności. Uzyskane wyniki badania sugerują, że różnice w zdolności dopasowania ubarwienia do otoczenia mogą potencjalnie odgrywać istotną role w zachowaniu częstotliwości barwy występującej w przyrodzie.

Biorąc pod uwagę złożony charakter odmian barwnych w tym gatunku, potrzeba więcej pracy, aby zrozumieć jak różnice w ubarwieniu wpływają na podatność szarych i złotych osobników na drapieżców oraz na różne warunki środowiskowe.

1. Will Sowersby, Topi K. Lehtonen, Bob B. M. Wong. Background matching ability and the maintenance of a colour polymorphism in the red devil cichlid.Journal of Evolutionary Biology, 2014; DOI: 10.1111/jeb.12572

2. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150109093727.htm

Opracowała: Joanna Wasąg

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*