Nowa teoria na pozaziemskie życie

Prawie wszystkie żywe organizmy na Ziemi to struktury zbudowane głównie z wody. Wnętrze komórek odgrodzone jest od świata zewnętrznego błoną fosfolipidową. Komputerowe symulacje wskazują, że drobne cząsteczki w warunkach beztlenowych mogą tworzyć struktury przypominające błony lipidowe.  Przeprowadzone badania wskazują, że teoretycznie może istnieć życie w beztlenowych warunkach, gdyż mogą tworzyć się struktury na bazie metanu.

converted PNM file

Rys. 1 Tytan

Astronomowie szukają śladów życia pozaziemskiego skupiając się na wąskim obszarze wokół Słońca, gdzie może istnieć woda w stanie ciekłym. Jednakże, jeśli struktura komórek nie musi być oparta na wodzie lecz metanie, który ma znacznie niższy punkt krzepnięcia, to życie może istnieć w wyjątkowo zimnych światach np. Tytanie – największym księżycu Saturna, na powierzchni którego odkryto „morza” wypełnione metanem.

Modelem do komputerowych symulacji była komórka na bazie metanu umieszczona w beztlenowym środowisku. W świetle swojej teorii naukowcy wprowadzili pojęcie „azotosomy”, czyli struktury zbudowane z azotu, węgla i cząsteczek wodoru, o których wiadomo, że mogą istnieć w „morzach” Tytanu. Azotosomy wykazują stabilność i elastyczność porównywalną z tą jaką posiadają liposomy. Zasadniczą cechą odróżniającą obie struktury jest fakt, że azotosomy mogą funkcjonować w temperaturze ciekłego metanu, czyli w 292 stopniach poniżej zera.

Nowa teoria na pozaziemskie życie 2(1)Rys. 2 Struktura arylonitrylu

W trakcie poszukiwań odpowiedniego kandydata do badań, wśród związków obecnych na Tytanie, naukowcy stwierdzili, że najbardziej obiecujący jest akrylonitryl – bezbarwny, trujący, ciekły związek organiczny stosowany w produkcji włókien akrylowych, żywic i tworzyw termoplastycznych. Akrylonitrylowy azotosom wykazuje dobrą stabilność oraz elastyczność zbliżoną do naszych fosfolipidowych błon.

1. http://www.iflscience.com/space/template-methane-based-life-forms-titan

Opracowała: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*