Detekcja wirusa zapalenia wątroby typu C

Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) to jednoniciowy wirus RNA składający się z około 10 000 zasad nukleotydowych. Jest przenoszony przez krew i szacuje się, że odpowiada za około 4000 przeszczepów wątroby rocznie. Monitorowanie  wirusa HCV w organizmie może być niezwykle pomocne w diagnozowaniu i potwierdzeniu aktywności infekcji, jak również w ocenie odpowiedzi pacjenta na leczenie.

Elektrochemiczna detekcja wirusa zapalenia wątroby typu C

Rys.1 Schemat działania detekcji, źródło: Shuna Liu, Yaojuan Hu, Juan Jin, Hui Zhang and Chenxin Cai, Chem. Commun., 2009, 1635

Hui Zhang i współpracownicy z Uniwerystetu Nanjing Normal opracowali elektrochemiczną metodę detekcji i ilościowego oznaczenia HCV wykorzystującą elektrodę złotą modyfikowaną DNA znakowanym tioniną (Th). Przed właściwym oznaczeniem do próbki dodaje się enzym – transkryptazę w celu wytworzenia komplementarnego DNA (cDNA). Kiedy elektroda zanurzana jest w próbce, DNA obecne na powierzchni elektrody wiąże cDNA z próbki z utworzeniem podwójnej helisy DNA. Na skutek działania enzymu BamHI endonukleazy, helisa DNA jest rozcinana z usunięciem tioniny. Detekcja oparta jest na pomiarze  spadku woltamperometrycznego sygnału tioniny, który odpowiada stężeniu oznaczanego cDNA w próbce (im mniejszy sygnał tioniny tym więcej cDNA).

Główne zalety opisanej metody to: dobra selektywność, łatwość wykonania oraz możliwość prowadzenia pomiaru w czasie rzeczywistym. Jak przyznają autorzy pracy[1], zaproponowany sposób detekcji wirusa HCV jest dobrą alternatywą dla obecnych metod, które nie tylko są czasochłonne ale również wymagają drogiego, specjalistycznego sprzętu.

  1. Shuna Liu, Yaojuan Hu, Juan Jin, Hui Zhang and Chenxin Cai,  Commun., 2009, 1635
  2. http://www.rsc.org/Publishing/Journals/cb/Volume/2009/4/Electrochemical_solution_to_virus_detection.asp

Opracowała: Ilona Sadok

Korekta: Magdalena Senderowska

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*