Polimery w detekcji materiałów wybuchowych

Zespół Williama Trogler`a z Uniwersytetu Kalifornijskiego zsyntezował polimer do detekcji materiałów wybuchowych zawierających azot na poziomie pikogramów.

Polimery w detekcji materiałów wybuchowych

Rys.1 Wzory strukturalne wybranych substancji wybuchowych zawierających azot

Zasada działania polega na rozpryskaniu roztworu luminescencyjnego polimeru (dokładnie kopolimeru fluorenu z silafluorenem) na badanej powierzchni. Po wyschnięciu, próbkę naświetla się światłem z zakresu UV. W miejscach, w których obecne są ślady materiałów wybuchowych obserwuje się wygaszanie fluorescencji polimeru i pojawianie się niebieskiego zabarwienia.

Niewątpliwą zaletą polimeru Togler`a jest możliwość odróżniania estrów azotanowych np. trinitrogliceryny od aromatycznych materiałów wybuchowych zawierających azot takich jak TNT. Początkowo, powierzchnia pokryta polimerem dla obu związków przyjmuje niebieskie zabarwienie pod wpływem światła UV. Jednakże po dłuższej ekspozycji powierzchnia zawierająca trinitroglicerynę barwi się na zielono-żółty kolor, podczas gdy dla TNT powierzchnia pozostaje niebieska. Prawdopodobnie zmiana barwy wynika z fotooksydacji grup fluorenowych polimeru.

To niezwykle proste rozwiązanie zaproponowane przez Togler’a i jego współpracowników jest obecnie komercyjnie wykorzystywane przez firmę RedXDefense (firmę ochroniarską z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

Naukowcy zastosowali opisany kopolimer do detekcji innych materiałów wybuchowych takich jak: DNT, RDX, PA, HMX, PETN, TNG, czy trotylu.

  1. Jason C. Sanchez and William C. Trogler,  Mater. Chem., 2008, 18, 3143
  2. http://www.photonics.com/Article.aspx?AID=36233
  3. http://www.rsc.org/Publishing/ChemTech/Volume/2008/07/Explosive_detection.asp

Opracowała: Ilona Sadok

Korekta: Maciej Bielak-Wolanin

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*