Sposób na oczyszczanie wody z azotanów

Jednym ze sposobów usuwania azotanów z wody pitnej jest wywoływanie przemian azotu. Jednak metoda ta ma wadę – często produktem reakcji jest szkodliwy amoniak. Naukowcy dowiedli, że za pomocą nanocząsteczek palladu jako katalizatora i starannej kontroli, wada ta może być częściowo wyeliminowana. Badania zostały przeprowadzone przez Yingnan Zhao z University of Twente’s MESA i Institute for Nanotechnology.

Eutrophic_pond

Rys. 1 Eutrofizacja jeziora, wywołana gromadzeniem się materii organicznej

Z powodu nadmiernego stosowania nawozów, woda gruntowa jest zanieczyszczona azotanami, które stanowią duży problem. W ciągu ostatnich lat poziom zanieczyszczenia znacznie spadł, głównie dzięki europejskim dyrektywom.

Jednym z rozwiązań usuwania azotanu jest  zastosowanie konwersji biologicznej (użycie bakterii, które przekształcają azotan do azotu). To jednak bardzo powolny proces. Przyspieszenie reakcji, można uzyskać dzięki zastosowaniu palladowego katalizatora. Niestety wadą jest wytwarzanie amoniaku.

Ilość szkodliwego produktu, wydaje się, wciąż zależy od sposobu wytwarzania używanego palladu i jego fizycznej struktury. Yingnan Zhao zdecydował się na użycie cząsteczek katalizatora o nanometrycznej wielkości. Cząstki te są przymocowane do powierzchni. Ważne jest, aby nie dopuścić do zlepiania się ich ze sobą. W tym celu dodaje się stabilizator, np. alkohol winylowy. Niestety środki stabilizujące, mają tendencję do osłaniania powierzchni katalizatora, co zmniejsza jego skuteczność. Przez wprowadzenie dodatkowych zabiegów, Yingan Zhao, odsłonił całkowicie powierzchnie palladu, i manipulował nim w kontrolowany sposób. Spowodowało to konwersję azotu, przy wytwarzaniu bardzo małych ilości amoniaku.

1. http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150116084939.htm

Opracowała: Angelika Chudzik

Korekta: Ilona Sadok

Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*