Otrzymywanie karbinu na skalę masową w końcu stało się możliwe

Zastosowanie węgla jest wyjątkowo uniwersalne, w zależności od formy alotropowej. Naukowcy od kilkudziesięciu lat są w stanie wytwarzać różne materiały węglowe charakteryzujące się niezwykłymi właściwościami, np. grafen, nanorurki węglowe. Pomimo wielu możliwości wykorzystania węgla, nikomu nie udało się zsyntetyzować stabilnego karbinu – czyli alotropowej odmiany węgla o strukturze polialkinu –(C≡C)-, w której atomy węgla tworzą łańcuchy o naprzemiennie występujących wiązaniach potrójnych i pojedynczych bądź skumulowanych wiązaniach podwójnych.

Otrzymywanie karbinu na skalę masową w końcu stało się możliwe Czytaj dalej

Wykorzystanie „nano-reaktorów” do produkcji paliw wodorowych

Naukowcy z Uniwersytetu w stanie Indiana (Indiana University), mi.in.: Megan C. Thielges (profesor Chemii), Ethan J.Edwards oraz Paul C. Jordan, stworzyli bardzo wydajny biomateriał, który katalizuje tworzenie się wodoru, który może być wykorzystany jako  paliwo. Biomateriałem jest zmodyfikowany enzym, który jest w stanie dokonać syntezy wodoru dzięki obecności powłok białkowych,tzw. kapsydów charakterystycznych dla wirusów.

Electrolysis_of_Water Czytaj dalej

Produkcja biodiesla domowym sposobem

Produkcja biodiesla z oleju jest tak prostym zadaniem, że tak naprawdę każdy z nas jest w stanie go wyprodukować. Należy wspomnieć, że w sposób legalny mogą go wytwarzać jedynie rolnicy, na własne potrzeby i po spełnieniu szeregu warunków. W celu wytworzenia biodiesla należy przestrzegać kilku ważnych etapów, wyszczególnionych poniżej.

Biodiesel_3 Czytaj dalej

Modyfikacja grafenu oparta o badania nad antyrefleksyjną budową oka… ćmy

Film grafenu, o grubości rzędu nanometrów, okazał się materiałem pochłaniającym promieniowanie świetlne znacznie bardziej niż inne stworzone do tej pory materiały. Naukowcy odkryli jak zaabsorbować światło przy użyciu praktycznie „niczego”, czyli niesamowicie cienkiej foli grafenowej. Grafen jest uważany za cudowny materiał ze względu na niezwykłą kombinację właściwości m.in.: przewodnictwo elektryczne, niezwykła wytrzymałość, elastyczność. Wśród wielu zalet grafenu, naukowcy od dawna zauważali jedną niekorzystną cechę grafenu – struktura molekularna, o grubości rzędu jednego atomu, bardzo słabo absorbuje światło.

Eyes_of_a_Holcocephala_fusca_Robber_Fly

Czytaj dalej

Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego do rozdziału izomerów optycznych

Profesor Hyunwoo Kim oraz jego zespół badawczy z Uniwersytetu KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technlogy) opracowali technikę, która pozwala na dokonanie prostej analizy związków obdarzonych ładunkiem przy zastosowaniu spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Odkyta technika opiera się na obserwacji zachowania izomerów optycznych. Powszechnie wiadomo, że izomery optyczne to związki o takim samym składzie, pozostające w stosunku do siebie jak lustrzane odbicia. Izomery optyczne wykazują te same cechy fizykochemiczne oraz taką samą reaktywność wobec związków achiralnych, lecz różnią się kierunkiem skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego. Aktywność biologiczna wielu związków zależy od konfiguracji centrów chiralności, dlatego tak ważna jest analiza oraz badanie nowych leków pod względem ich właściwości optycznych.

kl

Czytaj dalej

Wytrzymały, lekki i… plastyczny nanokompozyt

Zespół badaczy, kierowany przez Henry’ego Samueli z Uniwersytetu UCLA (University of California), sworzył wyjątkowo wytrzymały, a zarazem lekki materiał. Metaliczny materiał składa się z magnezu oraz rozproszonych ceramicznych nanocząstek węglika krzemu. Z pewnością, odkrycie to zostanie wykorzystane do budowy nowych, lżejszych samolotów, statków kosmicznych oraz samochodów. Zauważa się także wpływ materiału na poprawę wydajności spalania, potencjalne wykorzystanie istnieje także w produkcji urządzeń biomedycznych oraz mobilnej elektroniki.

follow-me-carriage-1046199_1280

Czytaj dalej

Czy proszki metaliczne mogą stać się paliwem przyszłości?

Proszki różnych metali produkowane przy użyciu czystych źródeł energii, mogą stać się o wiele bardziej realnym zamiennikiem  obecnie stosowanych paliw niż omawiane do tej pory paliwa alternatywne, takie jak wodór czy biopaliwa. Jak zauważa prof. Jeffrey Bergthorson, główny pomysłodawca projektu, technologie wytwarzania czystej energii, głównie energii wiatrowej i słonecznej, rozwijają się gwałtownie. Nie jesteśmy  jednak w stanie wykorzystać jej w wielu dziedzinach życia – stąd też istnieje ciągłe zapotrzebowanie na ropę i gaz.  Oczywiście, biopaliwa jak i inne paliwa alternatywne są obiecującym rozwiązaniem wielu problemów, aczkolwiek niektóre z ich wad uniemożliwiają ich zastosowanie, np. wodór wymaga zastosowania ogromnych, ciężkich zbiorników, ponadto jest wybuchowy. Wykorzystanie metalicznych proszków jako magazyn czystej energii, staje się bardzo obiecującą alternatywą.

Iron_powder

Czytaj dalej

Nanocząstki złota w produkcji nowoczesnych wyświetlaczy

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody polegającej na tworzeniu „pomostów”, swoistych dimerów pomiędzy nanocząstkami metali, producenci elektroniki mogą zacząć budować kolorowe wyświetlacze wykorzystujące zjawisko rozpraszania światła. Zjawisko to wykorzystywane było już w  średniowieczu – rzemieślnicy tworzyli czerwone szkło rubinowe (głównie do produkcji witraży), zawierające cząstki koloidalnego złota. „Czy nie byłoby to interesujące, gdybyśmy mogli tworzyć witraże, które zmieniałyby kolor po wciśnięciu włącznika?” – pyta Christy Landes, główny autor badania.

Odwracalna zmiana barwy materiałów w wyniku tworzenia się dimerów nanocząstek

Czytaj dalej

Jak odzyskać złoto z elektroniki?

Metale szlachetne są powszechnie wykorzystywane jako spoiwo elementów w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych takich jak: telefony, laptopy, kamery i wiele innych. Typowa słuchawka telefoniczna zawiera około 0,2 g złota, które można odzyskać na wiele stosunkowo prostych sposobów niejednokrotnie niewymagających specjalnych umiejętności. Technolog Lloyd Murchison w ciągu trzech miesięcy odzyskał ze sprzętu elektrycznego ilość złota odpowiadającą kwocie 1,600 $. Należy jednak mieć na uwadze, że w świetle polskiego prawa odzysk złota domowym sposobem jest nielegalny. Poniższe doświadczenie można przeprowadzać jedynie w celach badawczych.

odzysk złota z elektroniki

Czytaj dalej

Nanołodzie złożone z… 244 atomów

Nanołodzie stworzone na Rice University zbudowane są z pojedynczych molekuł, a  w skład każdej ze struktury wchodzi 244 atomów. Każda z molekuł posiada własny ,,silnik” zasilany światłem ultrafioletowym, napędzający swojego rodzaju „ogon” cząsteczki  w tempie 18 nanometrów na obrót, co daje ok. 2,54 cm/s. W skali „nano” prędkość rzędu cm/s jest zawrotną prędkością . Twórca nanołodzi – James Tour określił je mianem „najszybszych cząstek poruszających się w roztworze”.

Bez tytułu

 

Czytaj dalej