Nowa forma polipropylenu

Od lat wiadomo, że polipropylen może przyjmować trzy formy krystaliczne: α, β, γ, a w ostatnim dziesięcioleciu została zidentyfikowana czwarta forma: δ. Polimer został odkryty w 1950r [1]. Od tego czasu, zdobył szeroką popularność jako indywidualny polimer oraz w połączeniu z innymi tworzywami sztucznymi,  tworząc szeroką gamę produktów począwszy od krzeseł i dywanów aż do pieluch.

Teraz badacze z Francji znaleźli piątą postać krystaliczną: ε. Jeżeli ε-iPP (izostrukturalny polipropylen: wszystkie grupy metylowe polimeru znajdują się po tej samej stronie łańcucha) zostanie lepiej scharakteryzowany i opracowana zostanie metoda syntezy, może znaleźć zastosowanie przemysłowe jako dodatek do lekkich kompozycji iPP.

Czytaj dalej

Separacja gazów poprzez szkielety metaloorganiczne

Szkielety metaloorganiczne MOFs (metal – organic frameworks) są to porowate materiały krystaliczne składające się z jonów metali lub klasterów metali połączonych przez organiczne grupy, które mogą mieć strukturę 2D lub 3D. Międzynarodowy zespół opracował sposób wytwarzania takich materiałów w postaci 2D, jako płaskie płytki, osadzając je na cienkich filmach polimerów [1]. Ta redukcja z 3D na 2D otwiera nowe obszary zastosowań dla MOFów.

Separacja gazów poprzez szkielety metaloorganiczne

Czytaj dalej

Alternatywne metody oczyszczania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach

Analiza zanieczyszczeń powietrza wewnątrz domów, budynków biurowych, a nawet statków kosmicznych wykazuje obecność lotnych związków organicznych (VOCs, ang. volatile organic compounds), które mogą poważnie wpłynąć na zdrowie człowieka. Istniejące ryzyko skłoniło naukowców do opracowania metody pozbycia się takich zanieczyszczeń z powietrza w pomieszczeniach poprzez ich katalityczne przekształcenie w związki nieszkodliwe. Tradycyjnie, katalitycznie czynne metale szlachetne tak jak platyna i pallad, stosowano do wychwytu LZO i innych gazowych zanieczyszczeń. Ze względu na wysokie koszty i ograniczoną dostępność metali z grupy platynowców, naukowcy poszukują tańszych alternatyw. Opracowują substytuty oparte przede wszystkim na tlenkach metali przejściowych.

Alternatywne metody oczyszczania powietrza w zamkniętych pomieszczeniach

Czytaj dalej

Genetyczne markery alkoholizmu

W międzynarodowym badaniu naukowcy z Mayo Clinic (USA) i współpracownicy zidentyfikowali genetyczne markery, które pomogą przy identyfikacji osób mogących skorzystać z leczenia uzależnień z wykorzystaniem akamprozatu. Lek ten jest powszechnie stosowany do pomocy pacjentom podczas odwyku. Odkrycia opublikowane w czasopiśmie Translational Psychiatry pokazują, że pacjenci mający odpowiednie warianty genetyczne mają dłuższe okresy abstynencji w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia akamprozatem.

Genetyczne markery alkoholizmu

Czytaj dalej

Tworzenie dianionów w nanokroplach helu

Profesor Andrew Ellis (University of Leicester, UK) przez kilka lat współpracował z naukowcami z Instytutu Fizyki Jonów (University of Innsbruck, Austria) badając zachowanie cząsteczek chemicznych w ciekłym helu. Odkryli oni, że atomy helu mogą nabyć nadmiar ujemnego ładunku, który umożliwia im stanie się agresywnymi reagentami.

Hel jest znany jako niereaktywny gaz, ale w momencie schłodzenia do temperatury zera absolutnego staje się nadcieczą – dziwną formą stanu ciekłego (wśród innych dziwnych właściwości, ze względu na zerową lepkość i duże siły kapilarne – silniejsze od sił grawitacji – ciekły hel może płynąć pod górę). Anglo – austriacki zespół stworzył nanokropelki nadciekłego helu poprzez poddanie helu kombinacji wysokiego ciśnienia i niskiej temperatury oraz przepchanie go przez pory o średnicy 5 µm do komory próżniowej.

Czytaj dalej

Iryd na +9 stopniu utlenienia

Stopień utlenienia atomu w cząsteczce jest ważną informacją przy opisie struktury i wiązań. Naukowców zawsze ciekawiły skrajne stopnie utlenienia, które mogą istnieć w związkach. IrO4+ to pierwszy przykład cząsteczki z metalem na +9 stopniu utlenienia[1].

Iryd na +9 stopniu utlenienia

Czytaj dalej

Geny odpowiedzialne za nawyk picia kawy

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Znajomość czynników przyczyniających się do jej konsumpcji i fizjologicznych skutków zażywania może w znaczny sposób przyspieszyć budowę i interpretację badań klinicznych na temat kawy i kofeiny. Czynniki genetyczne mogą być szczególnie ważne, ponieważ oferują analizę potencjalnych skutków zdrowotnych wynikających z picia kawy.

Geny odpowiedzialne za nawyk picia kawy

Czytaj dalej

Odkrycie nowej cząstki przez fizyków CERN

Naukowcy z CERN w ramach eksperymentu LHCb (ang. Large Hadron Collider beauty)[1] odkryli nowy rodzaj mezonów, który zmieni nasz pogląd na silne oddziaływania w jądrach atomów. Cząstka otrzymała oznaczenie Ds3*(2860). Indeks dolny 3 oznacza, że posiada spin 3, zaś liczba w nawiasach 2860 jest masą cząstki wyrażoną jednostką: MeV/c2. Wartość ta odpowiada wielkości ok. 3 razy większej od wartości masy protonu.

Odkrycie nowej cząstki przez fizyków CERN_2

Czytaj dalej

Spektroskopia wibracyjna w elektronowym mikroskopie

Mikroskopia elektronowa słynie ze swojej zdolności do obrazowania w skali nanometrycznej. Udoskonalonym narzędziem badania nanocząstek jest połączenie spektroskopii wibracyjnej z mikroskopią elektronową. Metoda ta pozwala lepiej zrozumieć właściwości nanostruktur zaangażowanych w takie procesy jak: kataliza, transfer ciepła czy pozyskiwanie energii słonecznej[1].

Spektroskopia wibracyjna w elektronowym mikroskopie

Czytaj dalej

Plazmonowy papier do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych

Badacze z Washington University in St. Louis stworzyli unikalną platformę zwaną „plazmonowy papier”. Służy ona do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych i biologicznych ważnych cząsteczek. Nowe rozwiązanie polega na użyciu powszechnej bibuły filtracyjnej z dodatkiem nanocząsteczek złota.

Plazmonowy papier do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych Czytaj dalej