Nadprzewodzący wodór

Związki bogate w wodór pod dużym ciśnieniem mogą być lepszymi nadprzewodnikami niż najlepsze konwencjonalne nadprzewodniki, sądzą naukowcy z Niemiec. Wyniki sugerują, że związki metaliczne oparte na wodorze mogą mieć do 50 razy mniejszą rezystywność elektryczną niż miedź i przewodnictwo w -83° C (maksymalna wartość temperatury dla nadprzewodnika bogatego w wodór). Najlepsze nadprzewodniki,  które istnieją dzisiaj przestają pracować w -109° C. Prace prowadzone przez Mikhail Eremets i jego kolegów z Max Planck Institute for Chemistry (Niemcy) wywodzą się z teorii zaproponowanej przez Eugene Wignera i Hillard Bell Huntingtona z 1935 roku[1]. Fizycy przewidzieli, że czysty wodór staje się metaliczny przy bardzo wysokich ciśnieniach – około 25 GPa.

Nadprzewodzący wodór

Czytaj dalej