Nanocząstki złota w produkcji nowoczesnych wyświetlaczy

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody polegającej na tworzeniu „pomostów”, swoistych dimerów pomiędzy nanocząstkami metali, producenci elektroniki mogą zacząć budować kolorowe wyświetlacze wykorzystujące zjawisko rozpraszania światła. Zjawisko to wykorzystywane było już w  średniowieczu – rzemieślnicy tworzyli czerwone szkło rubinowe (głównie do produkcji witraży), zawierające cząstki koloidalnego złota. „Czy nie byłoby to interesujące, gdybyśmy mogli tworzyć witraże, które zmieniałyby kolor po wciśnięciu włącznika?” – pyta Christy Landes, główny autor badania.

Odwracalna zmiana barwy materiałów w wyniku tworzenia się dimerów nanocząstek

Czytaj dalej