Wzrost poziomu zanieczyszczenia ozonem w okresie zimowym

Chemikalia uwalniające się do powietrza w skutek poszukiwań i eksploatacji gazu, mogą wywoływać reakcje prowadzące do zwiększenia poziomu ozonu w okresie zimowym. Osiąga on tak duże stężenie, że przekracza federalne normy zdrowotne. Takie wnioski można wyciągnąć z badań Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery (NOAA – National Oceanic and Atmospheric Administration), opublikowanych w czasopiśmie Nature.

Wzrost poziomu zanieczyszczenia ozonem w okresie zimowym

Czytaj dalej