Siły van der Waalsa zmierzone ponownie

Siły van der Waalsa działają jak swojego rodzaj „spoiwo kwantowe” we wszystkich rodzajach materii. Za pomocą nowej techniki pomiarowej, naukowcy z Forschungszentrum Jülich określili doświadczalnie po raz pierwszy wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące mocy wiązania pojedynczych cząsteczek do powierzchni. Dzięki użyciu mikroskopu sił atomowych (AFM, ang. atomic force microscope) wykazano, że siły nie tylko zwiększają się wraz z wielkością cząsteczki, ale również rosną nieproporcjonalnie szybko. Wyniki badań zostały opublikowane w Nature Communications[1] i mogą przyczynić się do poprawy podstawowych metod symulacji stosowanych w chemii, fizyce, biologii i naukach o materiałach.

Siły van der Waalsa zmierzone ponownie

Czytaj dalej