Wykrywanie siarczku wodoru w żywych komórkach

Siarczek wodoru (H2S) związkiem chemicznym uważanym za istotny sygnał biologiczny. Badania wskazują, że jest on wytwarzany przez organizm w odpowiedzi na stres oksydacyjny oraz w celu regulacji pracy mózgu. Istnieje obecnie kilka technik, które umożliwiają oznaczenie H2S w komórkach żywych organizmów. Stosowane w nich dotychczas sondy niestety mają wady, do których należy zbyt niska czułość, by móc wykryć małą ilość siarczku wodoru, produkowaną przez żywe komórki. Niektóre z tych sond są także zbyt wolne i pozwalają na uzyskanie sygnału dopiero po godzinie, co uniemożliwia wychwycenie szybkich zmian stężenia siarczku wodoru w komórkach. Natomiast sondy, które są zarówno czułe jak i szybkie, zwykle są niewystarczająco selektywne, przez co wchodzą w reakcje również
z tiolami, takimi jak homocysteina, glutation i cysteina. Według najnowszych doniesień grupie naukowców udało się jednak opracować sondę, która jest zarówno selektywna, czuła jak i odpowiednio szybka.

Wykrywanie siarczku wodoru

Czytaj dalej

Pole siłowe chroni nas przed zagładą

,,Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest ograniczona do tego co wiemy i rozumiemy, natomiast wyobraźnia ogarnia cały świat i wszystko co kiedykolwiek będzie możliwe do odkrycia i zrozumienia.’’ – Albert Einstein

Wyobraźnia, wiedza i gigabajty danych będą potrzebne naukowcom z University of Colorado, do wyjaśnienia zaskakującego zjawiska, które odkryli. Dane zebrane przez Sondy Van Allena[1] na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy, obrazują zmiany strumienia elektronów w różnych odległościach od Ziemi. Na ich podstawie, naukowcy zaobserwowali coś, co można porównać do znanych z filmów science-fiction pól siłowych, chroniących pojazdy i bazy przed wrogim ostrzałem.

RBSP_ArrayDeployment

Czytaj dalej