Nowa metoda konwersji CO2 do cennych związków organicznych

Naukowcy z Louisiana State University pracują nad zmniejszeniem ilości wydzielanego dwutlenku węgla do środowiska. Zespół prowadzony przez Andrew Maverick’a odkrył cykliczny kompleks miedzi, który konwertuje dwutlenek węgla do szczawianu, zmieniając substancję zanieczyszczającą środowisko w bardziej przydatny związek organiczny.

Peitz_Kraftwerk_Jaenschwalde_2010

Czytaj dalej

Leki wpływają na rozwój roślin

Ocena wpływu różnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wykazała bardzo interesującą zależność. Okazuje się, że wzrost roślin jadalnych może zależeć od tych substancji nawet przy bardzo niskich stężeniach występujących w środowisku.

Leki wpływają na rozwój roślin

Czytaj dalej

Nanocząsteczki złota mogą pomóc uzyskiwać tańsze paliwo

Nowe katalizatory zaprojektowane i zbadane przez  zespół naukowcówz Tufts University School mogą znacznie zmniejszyć koszt wytwarzania i przetwarzania paliw. Katalizatory opierają się na specjalnej strukturze zbudowanej z pojedynczych atomów złota, tlenu i kilku atomów sodu lub potasu, wspartych na niereaktywnym materiale krzemionkowym. Maja one porównywalną aktywność i stabilność jak katalizatory zawierające nanocząsteczki metali szlachetnych i innych tlenków redukujących, używanych w produkcji wysoko oczyszczonego wodoru.

Nanocząsteczki złota mogą pomóc uzyskiwać tańsze paliwo

Czytaj dalej

Spadek poziomu wapnia zamienia jeziora w galaretę

Zjawisko to, porównane do osteoporozy, ma miejsce obecnie w wodach jezior znajdujących się na terenie Ameryki Północnej. Badania prowadzone przez naukowców z Queen’s University w Kanadzie, we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu w Yorku i Uniwersytetu w Camridge, ukazują, że zjawisko to, związane ze zmianą poziomu wapnia, uniemożliwia przetrwanie niektórym wodnym organizmom.

Spadek poziomu wapnia zamienia jeziora w galaretę

Czytaj dalej