Niewidzialne staje się widzialnym – ludzie mogą widzieć podczerwień

Seria eksperymentów wykazała, że jesteśmy w stanie widzieć więcej niż to, co przyjmuje się za światło widzialne. Możemy konkretnie zobaczyć światło podczerwone. Ten mało znany efekt może wystąpić, gdy para fotonów podczerwonych jednocześnie uderzy w to samo białko pigmentu oka, przez co zapewniona zostaje wystarczającą ilość energii konieczna do zainicjowania zmian chemicznych, które pozwalają zobaczyć to światło.

Niewidzialne staje się widzialnym - ludzie mogą widzieć podczerwień

Czytaj dalej

Siły van der Waalsa zmierzone ponownie

Siły van der Waalsa działają jak swojego rodzaj „spoiwo kwantowe” we wszystkich rodzajach materii. Za pomocą nowej techniki pomiarowej, naukowcy z Forschungszentrum Jülich określili doświadczalnie po raz pierwszy wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące mocy wiązania pojedynczych cząsteczek do powierzchni. Dzięki użyciu mikroskopu sił atomowych (AFM, ang. atomic force microscope) wykazano, że siły nie tylko zwiększają się wraz z wielkością cząsteczki, ale również rosną nieproporcjonalnie szybko. Wyniki badań zostały opublikowane w Nature Communications[1] i mogą przyczynić się do poprawy podstawowych metod symulacji stosowanych w chemii, fizyce, biologii i naukach o materiałach.

Siły van der Waalsa zmierzone ponownie

Czytaj dalej