Papier do wielokrotnego zapisu

Papier odkryto w Chinach ok. 150 roku n.e. Od prawie 2 tysięcy lat jest używany do zapisywania informacji. Według niektórych źródeł, 90% informacji w przedsiębiorstwach jest zapisywane na papierze. Takie marnotrawstwo tego materiału zanieczyszcza środowisko i powoduje szybko postępującą wycinkę lasów. Ten proceder może zostać ukrócony, jeżeli papier byłby wielokrotnego użytku.

Papier

Czytaj dalej

Polimery w detekcji materiałów wybuchowych

Zespół Williama Trogler`a z Uniwersytetu Kalifornijskiego zsyntezował polimer do detekcji materiałów wybuchowych zawierających azot na poziomie pikogramów.

Polimery w detekcji materiałów wybuchowych

Czytaj dalej

Energia słoneczna zabija bakterie w wodzie

Dezynfekcja z wykorzystaniem energii słonecznej (SODIS, z ang. Solar Disinfection) jest prostym sposobem na  polepszenie jakości wody pitnej. Powszechnie stosowana jest w gospodarstwach domowych w krajach rozwijających się, gdzie czystej wody pitnej jest mało. Ludzie zostawiają wypełnione wodą plastikowe butelki na słońcu, gdzie promieniowanie UV i podwyższona temperatura zabija patogeny w ciągu sześciu godzin. Jednakże metoda ta wymaga silnego nasłonecznienia, a ilości zdezynfekowanej wody są niewielkie.

Energia słoneczna zabija bakterie w wodzie

Czytaj dalej