Narodziny wiązania chemicznego

Naukowcy z Department of Energy’s SLAC National Accelerator Laboratory[1] wykorzystali laser rentgenowski, aby uzyskać obraz stanu przejściowego, w którym dwa atomy zaczynają tworzyć słabe wiązanie prowadzące do powstania cząsteczki[2]. Odkrycie będzie miało ogromny wpływ na zrozumienie sposobu w jaki zachodzą reakcje chemiczne oraz na badania zmierzające do projektowania reakcji, które generują energię lub tworzą nowe produkty.

Aufgeschnittener_Metall_Katalysator_für_ein_Auto Czytaj dalej

Sigma spotyka Pi

Naukowcy w Indiach zweryfikowali eksperymentalnie, że współudział σ-dziury i π–dziury jest odpowiedzialny za utrzymywanie cząsteczek peptydu izotiocyjanianowego razem w jego sieci krystalicznej, prezentując słabe, ale bardzo kierunkowe interakcje w strukturze. Do zrozumienia słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, takich jak wiązania wodorowe, odziaływania stakingowe π i interakcje jon-π, niezbędne jest opisanie zależności między strukturą i właściwościami cząsteczek farmaceutycznie ważnych. Przykładem są wysoce reaktywne izotiocyjaniany, które wykazują aktywność antyrakotwórczą.

800px-Hydrogen_Bond_Quadruple_AngewChemIntEd_1998_v37_p75

Czytaj dalej

Odkryto nowy typ wiązań chemicznych

Naukowcy wierzą, że w oparciu o efekt izotopowy udało im się potwierdzić w sposób doświadczalny istnienie nowego rodzaju wiązania chemicznego. Pierwsze wzmianki o możliwości tworzenia się tego typu wiązania pojawiły się już 30 lat temu, jednakże ze względu na brak doświadczalnych dowodów i przekonujących wyników uzyskanych za pomocą ówczesnych metod chemii kwantowej, jego istnienie nie zostało oficjalnie zaakceptowane.

Odkryto nowy typ wiązań chemicznych

Czytaj dalej